Keksintösäätiö

Keksintösäätiön tehtävänä on suomalaisen keksintötoiminnan edistäminen. Tätä työtä Keksintösäätiö on tehnyt jo 42 vuotta tukemalla suomalaisten yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjen kehittämistä liiketoiminnaksi. Vuoden 2014 alusta Keksintösäätiön keksijöiden tukemiseksi kehittämä Tuoteväylä-palvelu siirtyi Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle.

Keksintösäätiö keskittyy jatkossa keksintöjen ja keksijöiden arvostuksen nostamiseen ja uusien kasvuyritysaihioiden synnyttämiseen. Tavoitteena on kohdentaa keksimistä, parantaa keksintöjen laatua ja auttaa keksijöitä luomaan uusia menestystarinoita. Uuden toimintatavan suunnittelu käynnistyi vuonna 2013  ja toteuttaminen tapahtuu vuoden 2014 kuluessa. Työtä tehdään yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Keksintösäätiöltä aiemmin rahoitusta saaneiden asiakkaiden sopimussuhteet ja rahoitussopimukset pysyvät voimassa. Rahoitusasiakkaat ovat jatkossakin velvollisia raportoimaan rahoituksen käytöstä sekä maksamaan kaupallisesti menestyneiden hankkeiden osalta saamansa rahoituksen takaisin sopimuksen  mukaisesti.