Keksintösäätiö loi alan koulutuksen Suomeen

Keksintösäätiö loi alan koulutuksen Suomeen

Rastor Oy:n ja Keksintösäätiön yhteistyön tuloksena Suomessa voi nyt ensimmäisen kerran suorittaa keksintöpainotteisen tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Osapuolten tavoitteena on että seuraavan ”keksijäkoulun” ovet avautuisivat uusille oppilaille vielä tämän vuoden aikana. Sitä seuraava askel: kansalliseen koulutusohjelmaan ”Keksijän erikoisammattitutkinto”?

IPR saa keksijäystävällisen verkko-oppimisympäristön

IPR saa keksijäystävällisen verkko-oppimisympäristön

Lapin yliopistossa pilotoitu aineettomien oikeuksien oppimisympäristö avataan eri osapuolten käyttöön alkuvuonna.Tästä Keksintösäätiön rahoittamasta hankkeesta on erityisesti hyötyä keksijöille,joiden on nykyisin vaikea löytää helpossa muodossa perustietoa keksintöjensä suojaamisesta.