Keksintösäätiö loi alan koulutuksen Suomeen

Keksintösäätiö loi alan koulutuksen Suomeen

Rastor Oy:n ja Keksintösäätiön yhteistyön tuloksena Suomessa voi nyt ensimmäisen kerran suorittaa keksintöpainotteisen tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon. Osapuolten tavoitteena on että seuraavan “keksijäkoulun” ovet avautuisivat uusille oppilaille vielä tämän vuoden aikana. Sitä seuraava askel: kansalliseen koulutusohjelmaan “Keksijän erikoisammattitutkinto”?

IPR saa keksijäystävällisen verkko-oppimisympäristön

IPR saa keksijäystävällisen verkko-oppimisympäristön

Lapin yliopistossa pilotoitu aineettomien oikeuksien oppimisympäristö avataan eri osapuolten käyttöön alkuvuonna.Tästä Keksintösäätiön rahoittamasta hankkeesta on erityisesti hyötyä keksijöille,joiden on nykyisin vaikea löytää helpossa muodossa perustietoa keksintöjensä suojaamisesta.

InnoFrugal 2016 Summary Report

InnoFrugal 2016 Summary Report

InnoFrugal is a non-profit event. It’s 2nd edition in 2016 gathered 196 participants from 17 different countries in Helsinki with the sponsorship of Keksintösäätiö among others. Engaging public & private sector along with other non-profits, we have created an innovation, thought leadership platform to respond to limitations in resources; whether financial, material or institutional, and turn these constraints into innovative ideas and quality, accessible, affordable & sustainable solutions for emerging economies as well as the developed world.