Hyödyllisiä linkkejä

Runar Bäckströmin säätiö rahoittaa vuosittain lupaavia keksintöjä ja hankkeita noin 100.000 – 200.000 eurolla. Heillä ei ole edellytyksenä yhtiömuotoa eli y-tunnusta.
http://www.runarbackstrominsaatio.fi/

Jokamiesluokan startup on Fennian, Suomen Yrittäjien, Elon ja Mesenaatin yhdessä perustama kilpailumuotoinen rahoitus-, ja tukimuoto, josta keksijä ja yrittäjä voi hakea monipuolista tukea hankkeelleen.
https://mesenaatti.me/en/jokamiesluokan-startup/

Suomen Yrittäjät on paitsi yrittäjien edunvalvoja, myös merkittävä neuvontapalveluiden tuottaja. Järjestöllä on 100 asiantuntijaa jäsentensä käytettävissä.
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/neuvontapalvelu/

PRH – Patentti-, ja rekisterihallitus on kansallinen teollisoikeusvirastomme. Heidän monipuoliset neuvonta-, ja tiedotuspalvelunsa sisältävät myös runsaasti keksijälle hyödyllistä materiaalia.
https://www.prh.fi/fi/index.html

Business Finland on kansallinen vienninedistämisorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten auttaminen nopeammin ja riskittömämmin kansainvälisille markkinoille. He neuvovat yritystäsi alkuun ja voivat rahoittaa esimerkiksi vientikonsultin palkkaamista.
https://www.businessfinland.fi

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ammatillisilla pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa.
https://www.spay.fi/

Aineettomien oikeuksien verkkokurssi
Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
https://www.keksintosaatio.fi/uutiset/aineettomien-oikeuksien-verkkokurssi-antaa-perustietoa-keksintojen-suojaamiseen/

A. Vipunen
Yhteisöhankkeen tavoitteena on edesauttaa paikallisten keksijäyhteisöjen syntymistä ja toimintaa. Näin voimavarat saadaan suunnattua parhaille tahoille. Tavoitteena ovat itsenäiset keksijäyhteisöt joiden välistä tasavertaista yhteistyötä kannustetaan kaikin tavoin. Yhteisöistä muodostuu osaamiskeskuksia, jotka täydentävät toisiaan. Yhteisöt tarjoavat toisilleen erityisasiantuntemustaan ja välittävät keskenään toimeksiantoja.
https://avipunen.fi/

Keksintöjen Viikko
Syksyisin Viitasaarella järjestettävän Keksintöjen Viikko -tapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Messuilla keksijät ja startup-yrittäjät voivat esitellä ideoitaan, tuotteitaan ja palveluitaan potentiaalisille asiakkaille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, he voivat kysyä neuvoa eri alojen asiantuntijoilta, keskustella messukävijöiden kanssa, kuunnella ajatuksia herättelevät puheenvuorot sekä verkostoitua muiden näytteilleasettajien kanssa.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki.
https://www.keksintojenviikko.fi/

Keksinnot.fi on keksintölähtöinen sivusto, jolla esitellään erilaisia keksintöjä ja jonka kautta löytyy osaavia kumppaneita asioiden edistämiseen. Keksinnot.fi toimii Pirkanmaan alueen Trekeksi verkostona.
https://keksinnot.fi/

FiBAN on suomalaisten bisnesenkeleiden verkosto, johon kuuluu merkittäviä yksityisiä startup-yrityksiin sijoittavia henkilöitä ja tahoja. Heillä on säännöllisiä esittelytilaisuuksia, joista löytyy tietoja täältä:

http://www.fiban.org/

SLUSH on vuosittainen startup-tapahtuma, jossa saa tietoja, verkottuu ja näkyy.

http://www.slush.org/

Joukkorahoitus on uusi tapa hankkia startup-rahoitusta. Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.Alalla on useita toimijoita, joista tässä muutamia:

https://www.kickstarter.com/

https://www.invesdor.com/fi

http://www.finanssitaito.fi/

https://mesenaatti.me/tervetuloa-yhteisorahoitus/

https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you

Yleisiä pitchaustilaisuuksia järjestetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Tilaisuuksia kannattaa etsiä internetistä. Pitchaukseen kannattaa valmistautua erittäin perusteellisesti. Yllä mainittujen rahoittajien sivuilla on erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hankkeista. Onnistuneista viime aikojen hankkeista mainittakoon seuraavat:

https://www.kickstarter.com/projects/1949064069/new-leveraxe-the-smart-axe

Option 1 for categories

(Works well but is a little difficult to set up and links that can belong in 2 or more categories cannot be setup)

Rahoitus

FiBAN on suomalaisten bisnesenkeleiden verkosto, johon kuuluu merkittäviä yksityisiä startup-yrityksiin sijoittavia henkilöitä ja tahoja. Heillä on säännöllisiä esittelytilaisuuksia, joista löytyy tietoja täältä:

http://www.fiban.org/

Tuki

Suomen Yrittäjät on paitsi yrittäjien edunvalvoja, myös merkittävä neuvontapalveluiden tuottaja. Järjestöllä on 100 asiantuntijaa jäsentensä käytettävissä.
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/neuvontapalvelu/

Runar Bäckströmin säätiö rahoittaa vuosittain lupaavia keksintöjä ja hankkeita noin 100.000 – 200.000 eurolla. Heillä ei ole edellytyksenä yhtiömuotoa eli y-tunnusta.
http://www.runarbackstrominsaatio.fi/

Business Finland on kansallinen vienninedistämisorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten auttaminen nopeammin ja riskittömämmin kansainvälisille markkinoille. He neuvovat yritystäsi alkuun ja voivat rahoittaa esimerkiksi vientikonsultin palkkaamista.
https://www.businessfinland.fi

Jokamiesluokan startup on Fennian, Suomen Yrittäjien, Elon ja Mesenaatin yhdessä perustama kilpailumuotoinen rahoitus-, ja tukimuoto, josta keksijä ja yrittäjä voi hakea monipuolista tukea hankkeelleen.
https://mesenaatti.me/en/jokamiesluokan-startup/

PRH – Patentti-, ja rekisterihallitus on kansallinen teollisoikeusvirastomme. Heidän monipuoliset neuvonta-, ja tiedotuspalvelunsa sisältävät myös runsaasti keksijälle hyödyllistä materiaalia.
https://www.prh.fi/fi/index.html

Joukkorahoitus on uusi tapa hankkia startup-rahoitusta. Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.Alalla on useita toimijoita, joista tässä muutamia:

https://www.kickstarter.com/

https://www.invesdor.com/fi

http://www.finanssitaito.fi/

https://mesenaatti.me/tervetuloa-yhteisorahoitus/

https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ammatillisilla pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa.
https://www.spay.fi/

A. Vipunen
Yhteisöhankkeen tavoitteena on edesauttaa paikallisten keksijäyhteisöjen syntymistä ja toimintaa. Näin voimavarat saadaan suunnattua parhaille tahoille. Tavoitteena ovat itsenäiset keksijäyhteisöt joiden välistä tasavertaista yhteistyötä kannustetaan kaikin tavoin. Yhteisöistä muodostuu osaamiskeskuksia, jotka täydentävät toisiaan. Yhteisöt tarjoavat toisilleen erityisasiantuntemustaan ja välittävät keskenään toimeksiantoja.
https://avipunen.fi/

Filter 3

Keksintöjen Viikko
Syksyisin Viitasaarella järjestettävän Keksintöjen Viikko -tapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Messuilla keksijät ja startup-yrittäjät voivat esitellä ideoitaan, tuotteitaan ja palveluitaan potentiaalisille asiakkaille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, he voivat kysyä neuvoa eri alojen asiantuntijoilta, keskustella messukävijöiden kanssa, kuunnella ajatuksia herättelevät puheenvuorot sekä verkostoitua muiden näytteilleasettajien kanssa.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki.
https://www.keksintojenviikko.fi/

Aineettomien oikeuksien verkkokurssi
Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
https://www.keksintosaatio.fi/uutiset/aineettomien-oikeuksien-verkkokurssi-antaa-perustietoa-keksintojen-suojaamiseen/

Keksinnot.fi on keksintölähtöinen sivusto, jolla esitellään erilaisia keksintöjä ja jonka kautta löytyy osaavia kumppaneita asioiden edistämiseen. Keksinnot.fi toimii Pirkanmaan alueen Trekeksi verkostona.
https://keksinnot.fi/

Filter 4

SLUSH on vuosittainen startup-tapahtuma, jossa saa tietoja, verkottuu ja näkyy.

http://www.slush.org/

Yleisiä pitchaustilaisuuksia järjestetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Tilaisuuksia kannattaa etsiä internetistä. Pitchaukseen kannattaa valmistautua erittäin perusteellisesti. Yllä mainittujen rahoittajien sivuilla on erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hankkeista. Onnistuneista viime aikojen hankkeista mainittakoon seuraavat:

https://www.kickstarter.com/projects/1949064069/new-leveraxe-the-smart-axe

Option 2 for cateogires

(This is what Divi offers natively, good thing is that it is easy to set up and can have same links in multiple categories, bad thing is that for each tab links need to be written out manually e.g if you want to add SuomenYrittäjät link under Rahoitus and Tuki, then you would need to add it manually to both of those tabs and also in Kaikki tab, which would total to 3 different places where the same link needs to be added.)

Runar Bäckströmin säätiö rahoittaa vuosittain lupaavia keksintöjä ja hankkeita noin 100.000 – 200.000 eurolla. Heillä ei ole edellytyksenä yhtiömuotoa eli y-tunnusta.
http://www.runarbackstrominsaatio.fi/

Jokamiesluokan startup on Fennian, Suomen Yrittäjien, Elon ja Mesenaatin yhdessä perustama kilpailumuotoinen rahoitus-, ja tukimuoto, josta keksijä ja yrittäjä voi hakea monipuolista tukea hankkeelleen.
https://mesenaatti.me/en/jokamiesluokan-startup/

Suomen Yrittäjät on paitsi yrittäjien edunvalvoja, myös merkittävä neuvontapalveluiden tuottaja. Järjestöllä on 100 asiantuntijaa jäsentensä käytettävissä.
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/neuvontapalvelu/

PRH – Patentti-, ja rekisterihallitus on kansallinen teollisoikeusvirastomme. Heidän monipuoliset neuvonta-, ja tiedotuspalvelunsa sisältävät myös runsaasti keksijälle hyödyllistä materiaalia.
https://www.prh.fi/fi/index.html

Business Finland on kansallinen vienninedistämisorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten auttaminen nopeammin ja riskittömämmin kansainvälisille markkinoille. He neuvovat yritystäsi alkuun ja voivat rahoittaa esimerkiksi vientikonsultin palkkaamista.
https://www.businessfinland.fi

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ammatillisilla pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa.
https://www.spay.fi/

Aineettomien oikeuksien verkkokurssi
Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
https://www.keksintosaatio.fi/uutiset/aineettomien-oikeuksien-verkkokurssi-antaa-perustietoa-keksintojen-suojaamiseen/

Runar Bäckströmin säätiö rahoittaa vuosittain lupaavia keksintöjä ja hankkeita noin 100.000 – 200.000 eurolla. Heillä ei ole edellytyksenä yhtiömuotoa eli y-tunnusta.
http://www.runarbackstrominsaatio.fi/

Jokamiesluokan startup on Fennian, Suomen Yrittäjien, Elon ja Mesenaatin yhdessä perustama kilpailumuotoinen rahoitus-, ja tukimuoto, josta keksijä ja yrittäjä voi hakea monipuolista tukea hankkeelleen.
https://mesenaatti.me/en/jokamiesluokan-startup/

Suomen Yrittäjät on paitsi yrittäjien edunvalvoja, myös merkittävä neuvontapalveluiden tuottaja. Järjestöllä on 100 asiantuntijaa jäsentensä käytettävissä.
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/neuvontapalvelu/

PRH – Patentti-, ja rekisterihallitus on kansallinen teollisoikeusvirastomme. Heidän monipuoliset neuvonta-, ja tiedotuspalvelunsa sisältävät myös runsaasti keksijälle hyödyllistä materiaalia.
https://www.prh.fi/fi/index.html

Business Finland on kansallinen vienninedistämisorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten auttaminen nopeammin ja riskittömämmin kansainvälisille markkinoille. He neuvovat yritystäsi alkuun ja voivat rahoittaa esimerkiksi vientikonsultin palkkaamista.
https://www.businessfinland.fi

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ammatillisilla pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa.
https://www.spay.fi/

Aineettomien oikeuksien verkkokurssi
Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
https://www.keksintosaatio.fi/uutiset/aineettomien-oikeuksien-verkkokurssi-antaa-perustietoa-keksintojen-suojaamiseen/

Option 3 for cateogires

(Another option by Divi. Can add links manually like in Option 2. This would also make the website look better as the design of this module looks cleaner and it is easier to navigate as well. The user can just click on the section they are interested in.)

Cat 1

Runar Bäckströmin säätiö rahoittaa vuosittain lupaavia keksintöjä ja hankkeita noin 100.000 – 200.000 eurolla. Heillä ei ole edellytyksenä yhtiömuotoa eli y-tunnusta.
http://www.runarbackstrominsaatio.fi/

Jokamiesluokan startup on Fennian, Suomen Yrittäjien, Elon ja Mesenaatin yhdessä perustama kilpailumuotoinen rahoitus-, ja tukimuoto, josta keksijä ja yrittäjä voi hakea monipuolista tukea hankkeelleen.
https://mesenaatti.me/en/jokamiesluokan-startup/

Suomen Yrittäjät on paitsi yrittäjien edunvalvoja, myös merkittävä neuvontapalveluiden tuottaja. Järjestöllä on 100 asiantuntijaa jäsentensä käytettävissä.
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/neuvontapalvelu/

PRH – Patentti-, ja rekisterihallitus on kansallinen teollisoikeusvirastomme. Heidän monipuoliset neuvonta-, ja tiedotuspalvelunsa sisältävät myös runsaasti keksijälle hyödyllistä materiaalia.
https://www.prh.fi/fi/index.html

Cat 2

Business Finland on kansallinen vienninedistämisorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu suomalaisten yritysten auttaminen nopeammin ja riskittömämmin kansainvälisille markkinoille. He neuvovat yritystäsi alkuun ja voivat rahoittaa esimerkiksi vientikonsultin palkkaamista.
https://www.businessfinland.fi

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.
https://www.prh.fi/fi/teollisoikeusasiamieslautakunta/asiamiesrekisteri.html

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
Ammatillisilla pätevyysvaatimuksilla pyritään takaamaan, että Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:n jäsenet ovat kokeneita ja päteviä asiamiehiä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla valvovat toimeksiantajiensa etuja ja noudattavat toiminnassaan hyvää ammattietiikkaa.
https://www.spay.fi/

Aineettomien oikeuksien verkkokurssi
Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.
https://www.keksintosaatio.fi/uutiset/aineettomien-oikeuksien-verkkokurssi-antaa-perustietoa-keksintojen-suojaamiseen/

Cat 3

A. Vipunen
Yhteisöhankkeen tavoitteena on edesauttaa paikallisten keksijäyhteisöjen syntymistä ja toimintaa. Näin voimavarat saadaan suunnattua parhaille tahoille. Tavoitteena ovat itsenäiset keksijäyhteisöt joiden välistä tasavertaista yhteistyötä kannustetaan kaikin tavoin. Yhteisöistä muodostuu osaamiskeskuksia, jotka täydentävät toisiaan. Yhteisöt tarjoavat toisilleen erityisasiantuntemustaan ja välittävät keskenään toimeksiantoja.
https://avipunen.fi/

Keksintöjen Viikko
Syksyisin Viitasaarella järjestettävän Keksintöjen Viikko -tapahtuman tavoitteena on tasoittaa keksinnön polkua kaupalliseen menestykseen törmäyttämällä uusien keksintöjen ja innovaatioiden omistajat eri alan asiantuntijoiden, potentiaalisten sijoittajien ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Messuilla keksijät ja startup-yrittäjät voivat esitellä ideoitaan, tuotteitaan ja palveluitaan potentiaalisille asiakkaille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, he voivat kysyä neuvoa eri alojen asiantuntijoilta, keskustella messukävijöiden kanssa, kuunnella ajatuksia herättelevät puheenvuorot sekä verkostoitua muiden näytteilleasettajien kanssa.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Kehittämisyhtiö Witas Oy ja Viitasaaren kaupunki.
https://www.keksintojenviikko.fi/

Keksinnot.fi on keksintölähtöinen sivusto, jolla esitellään erilaisia keksintöjä ja jonka kautta löytyy osaavia kumppaneita asioiden edistämiseen. Keksinnot.fi toimii Pirkanmaan alueen Trekeksi verkostona.
https://keksinnot.fi/

Cat 4

FiBAN on suomalaisten bisnesenkeleiden verkosto, johon kuuluu merkittäviä yksityisiä startup-yrityksiin sijoittavia henkilöitä ja tahoja. Heillä on säännöllisiä esittelytilaisuuksia, joista löytyy tietoja täältä:

http://www.fiban.org/

SLUSH on vuosittainen startup-tapahtuma, jossa saa tietoja, verkottuu ja näkyy.

http://www.slush.org/

Joukkorahoitus on uusi tapa hankkia startup-rahoitusta. Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.Alalla on useita toimijoita, joista tässä muutamia:

https://www.kickstarter.com/

https://www.invesdor.com/fi

http://www.finanssitaito.fi/

https://mesenaatti.me/tervetuloa-yhteisorahoitus/

https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you

Yleisiä pitchaustilaisuuksia järjestetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Tilaisuuksia kannattaa etsiä internetistä. Pitchaukseen kannattaa valmistautua erittäin perusteellisesti. Yllä mainittujen rahoittajien sivuilla on erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hankkeista. Onnistuneista viime aikojen hankkeista mainittakoon seuraavat:

https://www.kickstarter.com/projects/1949064069/new-leveraxe-the-smart-axe