Liiketoimintaosaajat

Keksintösäätiö on rakentanut liiketoimintaosaajien verkoston auttamaan keksijöitä keksintöjensä eteenpäin viemisessä ja kaupallistamisessa. Verkostoon kuuluvat liiketoimintaosaajat ovat kokeneita sarjayrittäjiä, joilla on kokemusta keksintöjen kehittämisestä, kaupallistamisesta ja uuden liiketoiminnan käynnistämisestä.

Liiketoimintaosaaja voi auttaa keksijää keksinnön tuotteistamisessa, myynnin käynnistämisessä ja kansainvälistämisessä sekä rahoituksen järjestämisessä. Lisäksi keksijä voi hyödyntää liiketoimintaosaajan laajaa kontaktiverkostoa. Liiketoimintaosaajan panos perustuu henkilökohtaiseen osaamiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön keksijän kanssa sekä aitoon kiinnostukseen keksinnön kaupallistamiseen.

Kaikki Keksintösäätiön verkostossa toimivat liiketoimintaosaajat ovat allekirjoittaneet Keksintösäätiön kanssa salassapitosopimuksen.

Verkostossa toimii tällä hetkellä lähes 60 liiketoimintaosaajaa.