Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistys SKTY ry:n vuosikokous valitsi 28.6.2017 yksimielisellä päätöksellä Leo Hatjasalon yhdistyksenhallituksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksen perustajajäsen ja monivuotinen puheenjohtaja Timo Kivi-Koskinen jättää puheenjohtajan tehtävät seuraajalleen haikein, mutta toiveikkain mielin.

Timo Kivi-Koskinen tunnetaan keksijöiden piirissä lämminhenkisenä ja kannustavana voimahahmona, joka on loputtoman kiinnostunut alasta ja yhtä valmis auttamaan muita. Hän on IPR-juristin ja PRH:n pääjohtajan uransa kautta tiedostanut keksijän monilla tavoin kiperän aseman ja samalla kertaa keksijän työn tärkeyden. SKTY:n puheenjohtajana Timo Kivi-Koskinen on rakentanut systemaattisesti keksijälle suotuista maailmaa. SKTY:n logo, jossa vipuvarren avulla pieni ihminen kampeaa raskaan kuulan pyörimään, kuvastaa hyvin Timon missiota. Kun keksijä vääntää vipua, SKTY toimii vipuvartena ja mikäli momentti on riittävän suuri, niin pallo saadaan pyörimään eli keksintö ilmoille.

Timo Kivi Koskinen kertoo ajatuksiaan SKTY:n taustalla olevasta aatteesta:
Yhdistyksen aatteena on edistää keksijän ammatillisia edellytyksiä. Keksijäammattia ei vieläkään tunnusteta olevan olemassa eikä siihen ammattiin perinpohjaisesti valmistavaa koulutusta ole olemassa. SKTY on yhdistys, joka näkee keksinnöt ja niiden aikaansaajat yhteiskunnan tärkeäksi voimavaraksi, jonka arvostusta pitäisi merkittävästi lisätä”. SKTY:n slogan onkin alusta alkaen ollut ”Keksijät kunniaan ja kannustimet kuntoon”. Erityisen iloinen Kivi-Koskinen on siitä, että yhdistyksen aloitteesta saatiin 46.2008 perustettua Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiö, jonka hallituksen puheenjohtaja hän on ja joka nykyisin voi jakaa keksijöille kymmeniä tuhansia euroja.

Hallitsemattomat riskit varjostavat

Leo Hatjasalo puntaroi SKTY:n toiminta-ajatusta:
Keksijyys on vakavasti otettava – jopa elämänpituinen – haaste tuottaa yleisesti hyödyttäviä keksintöjä, joilla on sekä keksijän itsensä, että yhteiskunnan kannalta katsottuna tärkeä ja merkittävä rooli. Keksijäaatteen tulevaisuuden kannalta on tärkeää tarjota keksijöille selkeä ja suoraviivainen tiekartta ideasta patentoiduksi keksinnöksi ja siitä edelleen tuotteeksi globaaleille markkinoille. Hallitsemattomat riskit luovassa toimintoympäristössä syntyvät usein resurssien puutteesta. Opastava ja ohjaava tiekartta parantaa keksijöiden toimintaedellytyksiä onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi. Siitä hyötyvät niin keksijät kuin yhteiskuntakin.

Timo Kivi-Koskinen vaikuttaa jatkossa SKTY:n taustalla kunniapuheenjohtajana. Teknologiayrittäjä-taustaisen Hatjasalon luotsaamana SKTY:n vipuvarsi ei liene ainakaan typistymässä.

www.keksijoidentukisaatio.fi

Share This