Valtuuskunta

YHTEISÖ

JÄSEN

VARAJÄSEN

Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu

Matti Rossi
  

Risto Rajala
   

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

 

Petri Kuosmanen

Esko Kauppinen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 

Michaela Ramm-Schmidt
Jari Konttinen

Helene Juhola
Carmela Kantor-Aaltonen

Finnvera Oyj

---

---

Finpro ry

Kimmo Aura

Jusa Susia

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

Rainer Oesch

Niklas Bruun

Keskuskauppakamari

Minna Aalto-Setälä

Paula Paloranta

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tanja Grönlund

Tero Lehikoinen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

Anna-Marja Hoffrén

Emilia Kinos

Metsäteollisuus ry

Antro Säilä

Alina Ruonala-Lindgren

Oulun yliopisto

Petri Ahokangas

Veikko Seppänen

Patentti- ja rekisterihallitus 

Ari Hirvonen

Kalle Mikkola

Suomen Akatemia / Luonnontieteiden ja
tekniikan tutkimuksen toimikunta

Susan Linko
 

Meri Vannas
 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

---

---

Suomen Keksijäin Keskusliitto
KEKE ry

Esko Nyberg
Maunu Korpela

Pekka Turunen
Eero Lohikoski

Suomen Kulttuurirahasto 

Risto Nieminen

Visa Koivunen

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Tord Langenskiöld

Karri Leskinen

Suomen Yrittäjät ry

Veijo Hytti

Thomas Palmgren

Svenska handelshögskolan

Mauno Lindroos

Nari Lee

Tampereen teknillinen yliopisto

Reijo Karvinen

Seppo Valkealahti

Tekniikan edistämissäätiö  

Kari Larjava

Outi Krause

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Martti Perttula

Maija Laurila

Teollistamisrahasto Oy 

--- 

--- 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pertti Valtonen

Antti Eskola

Ulkoasiainministeriö 

--- 

---