Hyödyllisyysmalli

Monet teknistä keksinnöllisyyttä sisältävät ideat ja ratkaisut saattavat jäädä patenttisuojan ulkopuolelle, sillä patentoitavuudelle asetetut vaatimukset ovat korkeat. Patenttisuojan ja mallisuojan välisen aukon täyttämiseksi on luotu hyödyllisyysmallisuoja, jota nimitetään myös ns. pikkupatentiksi. Hyödyllisyysmallisuoja antaa hakijalle hakemuksesta rekisteröidyn määrä­aikaisen yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön.

Hyödyllisyysmallioikeuden tarkoituksena on siis antaa suojaa sellaisille teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivät yllä patentoitavuuden tasolle. Hyödyllisyysmallisuoja on potentiaalinen vaihtoehto myös sellaisille keksinnöille, joille patenttisuoja keksinnön laadun tai tuotteen lyhyen elinkaaren vuoksi on liian hidas ja kallis. Hyödyllisyysmallisuojan saa patenttia nopeammin, koska keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä ei tutkita.

Keksintöön voi hakea rinnakkain sekä patenttia että hyödyllisyysmallia. Hyödyllisyysmalli voi alkuun olla tarpeen, kun tarvitaan nopeasti rekisteröintitodistus keksinnön loukkaustilanteita varten. Patenttihakemuksen voi puolestaan muuttaa hyödyllisyysmallihakemukseksi, kun käy ilmi, että keksintö ei ole riittävän keksinnöllinen patentin saamiseksi.

Hyödyllisyysmallioikeuden hakeminen ja voimassaolo

Hyödyllisyysmallihakemus laaditaan samantapaisesti kuin patenttihakemus. Erona on, että hyödyllisyysmallihakemukseen ei liitetä tiivistelmää. Hyödyllisyysmallia haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta hakemuskirjalla liitteineen.

Kaikki hyödyllisyysmallihakemukset, jotka täyttävät lain asettamat muodolliset vaatimukset, rekisteröidään. Rekisteröinti on voimassa neljä vuotta hakemispäivästä vain sen myöntäneen valtion alueella. Rekisteröinti on mahdollista uudistaa kahteen kertaan, jolloin enimmäissuoja-ajaksi tulee kymmenen vuotta hakemispäivästä. Hyödyllisyysmalli on voimassa niissä maissa, joissa hyödyllisyysmallia on haettu ja se on saatu.

Lue lisää hyödyllisyysmallista Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.