Ideajalostamo

Ideasta konkretiaan Ideajalostamossa

Keksintösäätiö kehittää verkkopohjaista Ideajalostamo-palvelua suomalaisten keksijöiden ja innovaattoreiden tueksi. Ideajalostamo on uudenlainen työskentely-ympäristö, jossa idean määrätietoinen ja omaehtoinen työstäminen on helppoa.

Ideajalostamoon tuotetaan monipuolisia tietomateriaaleja, asiasisältöjä ja työkaluja. Ne auttavat osaamisen  ja valmiuksien kasvattamisessa ja oman idean työstämisessä. Materiaalipankki sisältää innovaattorin tarvitsemaa täsmätietoa mm. IPR kysymyksiin, rahoitusmahdollisuuksiin ja asiantuntjoiden löytämiseen. Työkalupakista löytyy menetelmiä ja esimerkkimateriaaleja ja prosessikuvauksia mm. salassapito- ja lisenssisopimusten tekemiseen, työsuhdekeksintöjen prosessointiin sekä itsearviointiin ja idean dokumentointiin. 


Kun innovaattori on valmis pyytämään mukaan asiantuntijoita tarjoaa Ideajalostamo verkoston eri alojen asiantuntijoista. Ideajalostamo yhdistää innovaattorin myös oppilaitosten ja korkeakoulujen tuottamiin palveluihin ja yritysten tuottamiin palveluihin. Prototyypin teettäminen, markkinatutkimukset, IPR-suojaukset, liiketoimintasuunnittelu, ym. tarpeelliset kehittämistoimet ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa.
Ideajalostamo tarjoaa suoran reitin neuvonta- ja sparrauspalveluihin. Valtakunnallisesta verkostosta löytyy jokaiselle idealle useita sopivia keskustelukumppaneita mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden ja muiden innovaatiopalveluita tuottavilta tahoilta. Sparrauspalvelun hakeminen on helppoa ja koko prosessi on selkeä ja koko ajan idean omistajan hallinnassa.
Sparraus- ja neuvontaprosessin eri vaiheet toteutetaan niin, että vuorovaikutuksen luottamuksellisuus, tietoturva ja tietosuoja varmistetaan huolellisesti. Innovaattorilla voi itse päättää kenen innovaationeuvojan kanssa hän ryhtyy yhteistyöhön ja keitä asiantuntijoita otetaan mukaan kehittämiseen.

Ideajalostamon kehittämistyö hyödyntää maksimaalisesti olemassa olevia tietojärjestelmiä ja palveluita. Niiden toimintoja täydennetään tarkoin määriteltyjen keskeisten palvelukomponenttien avulla. Kehittämistyön tuloksena Suomeen syntyy uusi ja  ainutlaatuinen maailman paras varhaisen vaiheen keksintöaihioiden ja innovaatioideoiden tuki- ja kehittämisjärjestelmä.
Ideajalostamo-ohjelmaan ovat tervetulleita liittymään kaikki innovaattoreille palveluita tuottavat henkilöt ja organisaatiot. Ideajalostamo tarjoaa reitin oman osaamisen ja asiantuntemuksen tuottamiseen innovaattoreiden kehittämistyön tekemiseen.
innovaattorin polku