Ideasta konkretiaan Ideajalostamo  -palvelussa

Keksintösäätiö kehittää verkkopohjaista Ideajalostamo -palvelua suomalaisten keksijöiden ja innovaattoreiden tueksi. Ideajalostamo  on uudenlainen työskentely-ympäristö, jossa idean määrätietoinen ja omaehtoinen työstäminen on helppoa.

Ideajalostamo  -alustaan tuotetaan monipuolisia tietomateriaaleja, asiasisältöjä ja työkaluja. Ne auttavat osaamisen  ja valmiuksien kasvattamisessa ja oman idean työstämisessä. Materiaalipankki sisältää innovaattorin tarvitsemaa täsmätietoa mm. IPR kysymyksiin, rahoitusmahdollisuuksiin ja asiantuntjoiden löytämiseen. Työkalupakista löytyy menetelmiä ja esimerkkimateriaaleja ja prosessikuvauksia mm. salassapito- ja lisenssisopimusten tekemiseen, työsuhdekeksintöjen prosessointiin sekä itsearviointiin ja idean dokumentointiin.

Kun innovaattori on valmis pyytämään mukaan asiantuntijoita tarjoaa Ideajalostamo  – verkoston eri alojen asiantuntijoista. Ideajalostamo  yhdistää innovaattorin myös oppilaitosten ja korkeakoulujen tuottamiin palveluihin ja yritysten tuottamiin palveluihin. Prototyypin teettäminen, markkinatutkimukset, IPR-suojaukset, liiketoimintasuunnittelu, ym. tarpeelliset kehittämistoimet ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa

Ideajalostamo  tarjoaa suoran reitin neuvonta- ja sparrauspalveluihin. Valtakunnallisesta verkostosta löytyy jokaiselle idealle useita sopivia keskustelukumppaneita mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden ja muiden innovaatiopalveluita tuottavilta tahoilta. Sparrauspalvelun hakeminen on helppoa ja koko prosessi on selkeä ja koko ajan idean omistajan hallinnassa.

Sparraus- ja neuvontaprosessin eri vaiheet toteutetaan niin, että vuorovaikutuksen luottamuksellisuus, tietoturva ja tietosuoja varmistetaan huolellisesti. Innovaattorilla voi itse päättää kenen innovaationeuvojan kanssa hän ryhtyy yhteistyöhön ja keitä asiantuntijoita otetaan mukaan kehittämiseen.

Ideajalostamo  -palvelun kehittämistyö hyödyntää maksimaalisesti olemassa olevia tietojärjestelmiä ja palveluita. Niiden toimintoja täydennetään tarkoin määriteltyjen keskeisten palvelukomponenttien avulla. Kehittämistyön tuloksena Suomeen syntyy uusi ja  ainutlaatuinen maailman paras varhaisen vaiheen keksintöaihioiden ja innovaatioideoiden tuki- ja kehittämisjärjestelmä.

Ideajalostamo  -ohjelmaan ovat tervetulleita liittymään kaikki innovaattoreille palveluita tuottavat henkilöt ja organisaatiot. Ideajalostamo tarjoaa reitin oman osaamisen ja asiantuntemuksen tuottamiseen innovaattoreiden kehittämistyön tekemiseen.

Ideajalostamo  -palvelun 3 pilaria

Kumppanuus-ohjelma

Mitä?
Sopimus yhteistyöstä keksintö- ja innovaatiopalveluiden tuottamiseksi

Kenelle?

  • Kuntien ja alueiden kehittämisyhtiöt, elinkeinoyhtiöt, yrityspalveluyksiköt ja –henkilöt.
  • Innovaationeuvontaa ja yrityspalveluita tuottavat organisaatiot.

Digitaalinen alusta

Mitä?
Yhteinen työskentely-ympäristö; reitti jota pitkin saadaan uusia asiakkaita; sisältöjä ja menetelmiä joiden avulla
asiakkaita palvellaan

Kenelle?

  • Kumppanuusohjelman organisaatioille ja niiden innovaatiopalveluita tuottaville henkilöille.
  • Keksijöille, innovaattoreille, yrittäjille, startup tiimeille.
  • Asiantuntijoille, joiden palveluita hyödynnetään asiakasprojekteissa.

Prosessit ja sisällöt

Mitä
Menetelmiä ja parhaita käytäntöjä idean, henkilön, tiimin, markkinoiden jne. arviointiin ja kehittämiseen;

tietosisältöjä, menetelmiä ja prosesseja kehittämistyön tueksi.

Kenelle

  • Innovaationeuvontaa tuottaville työkaluja ja resursseja palvelutuotannon skaalaamiseen.
  • Innovaattoreille, yrittäjille ja keksijöille omaehtoiseen työskentelyyn.
  • Asiantuntijoille ja palveluiden tuottajille sisältöjä omaan käyttöön ja myös oman osaamisen ja palvelun viestimiseen.

Ideajalostamo  -palvelun polku

innovaattorin polku