Aineettomien oikeuksien verkkokurssi antaa perustietoa keksintöjen suojaamiseen

Keksintösäätiö on yhdessä Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) ja IPR University Centerin (IPRUC) kanssa tuottanut uudenlaisen verkkokurssin ”Tulevaisuuden keksijät ja IPR”. Maksuton ja kaikille avoin kurssi antaa patenttien ja muiden IPR oikeuksien perustietoa keksijöille, yritysjohdolle, yrittäjille, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Teknisten ratkaisujen kehittänen synnyttää aineetonta pääomaa, jota voidaan suojata aineettomin IPR oikeuksin. Nyky-yhteiskunnassa monet arvokkaat asiat ovat aineettomia. Yritysten arvosta on aineetonta keskimäärin 84%, ja monilla aloilla vielä sitäkin enemmän.

Patentit ja hyödyllisyysmallit ovat ensisijaisen tärkeitä keksijöille ja teknologiaa kehittäville yrityksille. Niiden avulla parannetaan keksinnön menestymisen mahdollisuuksia ja suojataan T&K työn tuloksia luvattomilta kopioijilta. Muut IPR suojausmenetelmät on myös tärkeä tuntea ja hyödyntää.

Tällä kurssilla voi tutustua aineettomiin oikeuksiin ja niiden hyödyntämiseen keksintöjen kaupallistamisessa ja liike-elämässä. Kurssin tavoitteena on tuottaa perusymmärrystä ja antaa eväitä luovan työn ja T&K toiminnan tuotosten suojaamiseen. Kurssille on helppo rekisteröityä, eikä se vaadi ohjelmien asentamista. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.

Kurssin osaamistavoitteet

  • Tunnet keskeisimmät aineettomat oikeudet (IPR), joilla suojataan aineetonta omaisuutta ja hahmotat, miten niitä voi hyödyntää keksintösi suojaamisessa
  • Ymmärrät aineettomien oikeuksien taloudellisen ja strategisen merkityksen liiketoiminnan näkökulmasta.
  • Osaat hallita omia oikeuksiasi erilaisissa yhteistyötilanteissa ja sopimusneuvotteluissa.

Kurssin suorittaminen

Kurssi koostuu yhdeksästä osiosta, jotka sisältävät osion aihepiiriin liittyviä materiaaleja. Kurssin voi suorittaa joustavasti koska tahansa. Materiaaleihin kannattaa tutustua osio kerrallaan ja tehdä lopuksi osion alalaidasta löytyvä verkkotentti. Kurssissa on kuusi tenttiä, jotka tulee läpäistä hyväksyttävin pistein, jotta kurssista voi saada kurssitodistuksen.

Kurssialustalle voi rekisteröityä, ja kurssille päästä tämän linkin kautta: https://ipruc.fi/tulevaisuuden-keksijat-ja-ipr-aloitussivu/

Keksintösäätiö sr.


Keksintösäätiö

Vuonna 1971 perustettu Keksintösäätiö edistää suomalaista keksintötoimintaa ja keksintöjen hyödyntämistä. Säätiön pitkän aikavälin palveluita ovat olleet Tuoteväylä, Keksintöasiamiehet, keksintöjen rahoituspalvelut sekä InnoSuomi kilpailut. Säätiö vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon tavoitteensa mukaisesti.

IPR University Center

Kuuden yliopiston yhteisesti perustama IPR University Center aloitti toimintansa 1.1.2000. IPR University Centerin päätarkoitus on levittää tietoa aineettomista oikeuksista. IPR University Center tuottaa immateriaalioikeudellista tutkimusta ja koulutusta, tarjoaa tietopalvelua, toimittaa IPRinfo-verkkolehteä ja välittää tietoa. IPR University Centerin perustettiin, koska Suomessa aineettomien oikeuksien opetus, tutkimus ja hyödyntäminen yritystoiminnassa oli ollut vähäistä ja hajanaista. Aineettomiin oikeuksiin liittyvä monitieteisyys edellyttää eri tieteenalojen yhteistoimintaa. Olemme linkkinä yliopistojen ja yritysmaailman välillä, ja luomme mahdollisuuksia tiiviille yhteistyölle.

Patentti- ja Rekisterihallitus PRH

PRH on nettobudjetoitu virasto, joka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Toimimme yritysten ja yhteisöjen hyväksi. PRH rekisteröi yritykset, yhdistykset, säätiöt ja muut yhteisöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. PRH hallinnoi aineettomia oikeuksia Suomessa ja tutkii ja myöntää patentit ja hyödyllisyysmallit, sekä rekisteröi tuotteille ja palveluille tavaramerkit sekä muotoilulle mallisuojat. PRH neuvoo ja kouluttaa sekä tarjoaa tietoa yrityksistä, yhteisöistä ja
aineettomista oikeuksista.

Keksintösäätiö

29.09.2020

Muut Artikkelit

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.