Asiantuntijaksi

Asiantuntijan tehtävät ja toiminta Ideajalostamo  -palvelussa

Keksintösäätiön Ideajalostamo -palvelun perustana ovat asiantuntijat, jotka tukevat ja auttavat keksijöitä ja innovaattoreita näiden pyrkimyksissä. Asiantuntijalla voi olla erilaisia rooleja tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

Apu+Raha  -palvelussa asiantuntija tutustuu hakijan laatimaan hakemukseen ja hankesuunnitelmaan. Asiantuntija hyödyntää syvällistä osaamistaan ja kokemustaan arvioidessaan hanketta ja pyrkii tunnistamaan siitä sellaisia seikkoja, joita olisi tärkeä vahvistaa ja joihin  tarvittaisiin lisätietoja tai täsmennyksiä. Asiantuntija antaa hakijalle palautetta, jonka perusteella hakija kehittää hakemustaan. Lopuksi asiantuntija tekee parannetun hakemuksen loppuarvionnin ja antaa sille pisteytyksen.

Ideajalostamo  tuottaa apua eri alojen keksintöjen ja innovaatioaihioiden kehittämiseen. Työtä tehdään yhdessä alueellisten kehittämisyhtiöiden, innovaatiotukea tuottavien yhteisöjen ja muiden rahoittajien kanssa. Tämä ei ole suljettu piiri, vaan mukaan toivotaan laajalti muitakin suomalaisen yhteiskunnan innovaatioiden kehittämisestä kiinnostuneita tahoja – julkisia toimijoita, yksityisiä for-profit yrityksiä ja kolmannen sektorin organisatioita.

 

Asiantuntijan toiminta Ideajalostamo  -kokonaisuudessa ja sen eri palveluissa on ehdottoman luottamuksellista. Asiantuntijan tulee palveluun liittyessään hyväksyä Keksintösäätiön asiantuntijasopimus, joka löytyy täältä:

Ideajalostamo  -palvelun asiantuntijasopimus

Liittymisen yhteydessä pyydettävät tiedot ovat:

– Henkilö ja yhteystiedot (tietoja kerääminen perustuu Keksintösäätiön tietosuojailmoitukseen)

– Syvällisen substanssiosaamisen alueet (1-3 kpl)

– Laajan kokemusasiantuntijuuden alueet (1-3 kpl)

– URL osoitteet LinkedIn, Orcid, Researchgate, jne profiileihin, mikäli on

– Asiantuntijan ylläpidettävä valintapainike  siitä, onko käytettävissä arviointitehtäviin

Lisätietoja asiantuntijatehtävistä voi kysyä sähköpostilla täältä.

Kun olet tutustunut vaatimuksiin voit ilmoittautua asiantuntijaksi tämän linkin kautta.

Asiantuntijoille maksetaan palkkio heidän tekemästään työstä Apu+Raha  – hakemusten arvioinnissa ja sparrauksessa. Asiantuntijapalkkioiden perusteet löytyvät Asiantuntijapalkkiot dokumentista.