Vuosiraportin lähetys

Täytä vuosiraportti ja lähetä se Keksintösäätiölle.

Alkupäivä - loppupäivä (muodossa pp.kk.vvvv-pp.kk.vvvv)
Henkilön tai henkilöiden nimet
Jos keksijä on siirtänyt Keksintösäätiön sopimuksen yritykselleen
Muodossa xxxxxxx-x
Keksintösäätiön sopimukseen liittyvissä asioissa
Kuvaile tarkemmin miten keksintöä on hyödynnetty. Mikäli keksintöä ei ole vielä hyödynnetty, kuvaile mitä on tehty ja miksi ei ole vielä hyödynnetty.
Kenen kanssa lisenssi- tai muu vastaava hyödyntämissopimus on solmittu? Ilmoita yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelin, sekä milloin sopimus on solmittu.
Muodossa pp.kk.vvvv
Esimerkiksi patenttihakemus, patenttihakunumero ja maa, keksinnön nimitys, myöntämispäivä.
Esimerkiksi Tekes, Sitra, Finnvera, TE-keskus, pankki, pääomasijoittaja. Ilmoita rahoittajan nimi, päivämäärä ja summa.
Keksintösäätiön rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti, mikäli keksintö ei ole kaupallistunut kohtuullisessa ajassa, on säätiöllä oikeus yksin kaupallistaa keksintö.
Tietosuojakäytäntöön voit tutustua Keksintösäätiön verkkosivuilla www.keksintosaatio.fi/tietosuoja