Ideajalostamo Kymenlaakso

IDEAJALOSTAMO KYMENLAAKSO

Hankkeessa edistetään yritysten kasvua ja uusien innovaatioiden syntymistä.

Ideajalostamo Kymenlaakso -hankkeessa luodaan edellytyksiä innovaatioiden kaupallistamiselle sekä innovaatioiden syntyyn vaadittavalle tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

Hankkeessa kehitetään palvelua, joka tuo saataville dataa, työkaluja ja asiantuntijuutta.

Hanke tukee yrityksiä, keksijöitä ja yrittäjäksi aikovia jalostamaan ideoitaan ja keksintöjään tuottavaksi liiketoiminnaksi.

Tavoitteena on, että yritykset ja yrittäjät oppivat tunnistamaan, miten uusi teknologia tai uudet tavat toimia voivat ratkaista todellisia ongelmia tai tarpeita markkinoilla. Edistetään yritysten edellytyksiä hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja resursseja innovaatioiden levittämiseksi laajemmalle yleisölle.

 

Keskeiset toimenpiteet

Hanke jakautuu seuraaviin viiteen työpakettiin:

TP1) Koordinaatio | TP2) Edellytysten luominen | TP3) Kansallinen yhteistoiminta |
TP4) Alueellinen aktivointi | TP5) Viestintä ja jalkauttaminen

Näistä kansallisen yhteistoiminnan vahvistaminen ja linkitykset kansalliseen Ideajalostamomalliin ovat Keksintösäätiön koordinointivastuulla, Kymenlaakson alueelle kohdentuvat selvitystoimet ja nopeat kokeilut puolestaan pääosin Xamkin toteutusvastuulla.

Työn tuloksena tunnistetaan Kymenlaaksosta kansalliselle tasolle laajennettavissa olevia työkaluja ja toimintamalleja, sekä toisaalta jalkautetaan kansallista ideajalostamomallia ja siihen liittyviä työkaluja Kymenlaaksossa.

 

Tiedot

Hankkeen kesto: 1.2.2024–31.1.2026

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Keksintösäätiö sr.

Vahvuusala: Digitaalinen talous

Tutkimusyksikkö: Luova talous

Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Ympäristö ja kestävyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

 

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liiton myöntövaltuudella

EU:n osuus kokonaisbudjetista: 421 195 euroa

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 271 663 euroa

Lisä- ja yhteystietoja:

https://www.xamk.fi/hanke/ideajalostamo-kymenlaakso/

Keksintösäätiön yhteyshenkilö

Timo Nyberg

puh. 050 560 4438

timornyberg@gmail.com