IP EDUCATION PLATFORM

IP EDUCATION PLATFORM

Hanke on Euroopan Unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kahdenvälinen projekti, jossa Keksintösäätiö ja IPR University Center ovat PRH:n hankekumppaneita. Hankkeessa kehitetään aineettomien oikeuksien oppimiskokonaisuutta ja -kirjastoa, IP Education platformia, josta kuka tahansa saa vapaasti hakea digitaalisessa muodossa olevaa, moduuleihin pilkottua ja monimuotoista IP/IPR-oppimisaineistoa. 

— PRH pyrkii omalta osaltaan edistämään aineettomiin oikeuksiin liittyvän tiedon levittämistä Suomessa. Tätä on järkevää tehdä yhteistyössä keskeisten alan toimijoiden kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Olli Ilmarinen PRH:sta.

Hankkeessa:

  • määritellään palvelumuotoilun avulla ja pedagogista suunnittelua hyödyntäen järjestelmälle “luuranko”
  • päivitetään IPR University Centerin koulutuskokonaisuus “Tulevaisuuden keksijät ja IPR” -kurssi sekä hyödynnetään tätä aineistoa osana koulutuskirjastoa
  • kerätään pilotointia varten muuta aineistoa osaksi kirjastoa
  • pilotoidaan toimintamalli ja opitaan tästä.

Keksintösäätiö

  • huolehtii osaltaan monimuotoisen materiaalin hankinnasta ja saataville laittamisesta
  • mahdollistaa nettiselainpohjaisen alustan syntymisen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa
  • toteuttaa pilotoinnin pk-yrityksistä kootulla testiryhmällä ja kerää tästä palautteen jatkokehitystä varten
  • tukee toisten osallistujien toimenpiteitä.

 

Hanke on osa Keksintösäätiön IPEDU™ -hankekokonaisuutta, jossa kootaan osaprojektien kautta IP/IPR -koulutuskirjasto. Tämä tullaan sijoittamaan osaksi Ideajalostamo™ -kokonaisuutta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 —31.12.2024. Hanke on EUIPO:n rahoittama.

Lisätietoja:

Keksintösäätiön projektipäällikkö

Kristiina Lanki

kristiina.lanki@keksintosaatio.fi