Keksintösäätiö

Katalyyttirahoitus

Katalyyttirahoitus

Keksintösäätiö jatkaa menestyksellistä katalyyttirahoittamista – 100 000 euroa on haettavissa vuonna 2018.

Katalyyttirahoitusta myönnetään kertaluontoisina käynnistysavustuksina sellaisille keksintötoimintaa edistäville hankkeille, joissa on jo valmiina relevantti tavoite, toteuttava tiimi ja oma rahoitus tai vastaava panostus. Varsinaisia keksintöjä ei kuitenkaan rahoiteta.

Rahoitushakemuksilla on vuoden 2018 aikana yksi hakukierros, jonka deadline on 31.10.2018.

Katalyyttirahoituksen hakulomakkeen voit täyttää täällä.

Uusi strategia

Keksintösäätiön toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet on uusittu. ”Katalyyttirahoitus on merkittävä osa Keksintösäätiön uudistumista. Säätiö panostaa keksijöiden osaamisen ja toimintaedellytyksien kehittämiseen. Säätiö ei tue suoraan yksittäistä keksintöä tai keksijää vaan laaja- ja pitkävaikutteisia hankkeita.”, kertoo Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja Urho Ilmonen.

Hyvinä esimerkkeinä jo rahoitetuista keksintötoimintaa edistävistä hankkeista Ilmonen mainitsee keksijäpainotteisen erikoisammattitutkinnon, keksijäystävällisen IPR-oppimisalustan ja innovatiivisen protopajan, Keksimisen ekosysteemi, Keksintö-Sammon ja Sunny Hours Inventing Academyn, jotka on esitelty säätiön uutissivuilla.

Lue myös: Keksintösäätiö haluaa päättäjien pöytiin ja tukea yksityisille keksijöille

 

Share This