Vuosiraportti

Rahoituksen saaja

Täytä lomakkeeseen mahdollisimman täydelliset yhteystiedot.

Lataa Vuosiraporttilomake (.pdf)

Arvonlisäverovelvollisuus ilmoitetaan tässä kohdassa. Mikäli kuulut ennakkoperintärekisteriin, merkitse myös ennakkoperintärekisteriotteen numero.

Keksintö

Keksinnön nimi täytetään automaattisesti Keksintösäätiön tietokannasta.

Rahoitus

Rahoitus-kohdasta ilmenevät projektiin myönnetty rahamäärä ja käyttämättä oleva osuus sekä rahoituksen käyttökohteet. Palautukset-kohta kertoo, kuinka paljon Keksintösäätiölle on maksettu rahoitussopimuksen mukaisia tuloja.

Keksinnön hyödyntämistapa

Teollisella hyödyntämisellä tarkoitetaan keksinnön mukaisen tai keksinnön sisältävän tuotteen valmistusta.

Lisenssi- tai muulla hyödyntämissopimuksella tarkoitetaan kaikkia keksintöön liittyviä sopimuksia.
Mikäli sopimuksiin liittyy rahan tai rahanarvoisen hyödykkeen siirtyminen keksijälle tai yritykselle tai keksintöä on hyödynnetty teollisesti, on Keksintösäätiön rahoitusasiakkaan velvollisuus huolehtia säätiölle kuuluvien osuuksien maksamisesta.

Keksintösäätiön rahoittamasta tuotteesta syntyneet tulot ja tulokset

Mikäli valmistat keksinnön mukaisia tuotteita omassa yrityksessäsi tai olet tehnyt hyödyntämissopimuksen jonkin yrityksen kanssa, tulee sinun rahoitussopimuksen mukaisesti raportoida Keksintösäätiölle seuraavista asioista:

Oma valmistus -kohdassa ilmoitetaan rahoitetun tuotteen liikevaihto omassa yrityksessä.
Lisenssivalmistus-kohdassa ilmoitetaan saadut lisenssisopimuksen mukaiset rahasummat.
Muun hyödyntämisen tulokset -kohdassa merkitään keksinnön hyödyntämisestä saadut tulot.
Valmistus- ja tuotantoluvut -kohtaan täytetään tuotteen valmistusmäärät, mikäli ne ovat tiedossa.

Toimenpiteet keksinnön hyödyntämisen edistämiseksi

Tässä kohdassa ilmoitetaan keksinnön kehittämiseksi raportointivuoden aikana tehdyt tutkimus-, kehitys-, markkinointi- ja muut toimenpiteet.

Arvioi myös, miten hyvin olet mielestäsi edistänyt keksinnön kehittämistä ja kaupallistamista.
Keksinnön kehittämiseen liittyvät tehtävät ko. vuodelta. Tarvittaessa voit käyttää liitteitä.

Voimassa oleva patenttitilanne

Ilmoita voimassa olevan patentoinnin laajuus. Merkitse myös patenttien ja patenttihakemusten numerot.

Patenttihakemukset voidaan ilmoittaa esimerkiksi FI-, PCT- ja EP-tarkkuudella numeroineen.

Patentit-kohdassa nimetään erikseen jokainen maa, jossa patentti on voimassa.

Keksinnön muut rahoittajat

Jos olet saanut hankkeeseen rahoitusta muilta rahoittajilta, ilmoita rahoittajat ja rahamäärät sekä rahoituksen ajankohta.

Muita huomautuksia

Tässä kohdassa voit ilmoittaa mahdollisia muita keksintöön tai Keksintösäätiöön liittyviä asioita.

Liitteet

Mikäli Keksintösäätiön rahoitus koskee yritystä, pyydämme tarvittaessa kopion tilinpäätöksestä sen valmistuttua.