Vuosiraportti

Siirry vuosiraportin täyttämiseen

 

Ohjeita raportin täyttämiseen:

Raporttikausi

Täytä raportointikauden alku- ja loppupäivä, esimerkiksi 01.01.2023-31.12.2023.

Projektinumero

Täytä projektin numero.

Keksinnön nimi

Syötä keksinnön nimi.

Keksijän tiedot

Syötä keksinnön keksijän nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Keksijän yrityksen tiedot

Syötä keksijän yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus, mikäli keksijä on siirtänyt Keksintösäätiön sopimuksen yritykselleen.

Yhteyshenkilön tiedot

Syötä yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelin, mikäli yhteyshenkilö on joku muu kuin keksijä.

Keksinnön hyödyntäminen

Valitse millä tavalla keksintöä on hyödynnetty. Kuvaile myös tarkemmin hyödyntämistapaa vapaamuotoisesti. Mikäli keksintöä ei ole vielä hyödynnetty, kuvaile mitä on tehty ja miksi ei ole vielä hyödynnetty.

Sopimuksen mukaiset maksut Keksintösäätiölle

Valitse onko Keksintösäätiölle maksettu sopimuksen mukainen osuus. Jos on, ilmoita myös maksupäivä ja maksettu summa.

Keksinnön pohjalta syntyneet tulot ja tulokset

Mikäli valmistat keksinnön mukaisia tuotteita omassa yrityksessäsi tai olet tehnyt hyödyntämissopimuksen jonkin yrityksen kanssa, tulee sinun rahoitussopimuksen mukaisesti raportoida Keksintösäätiölle seuraavista asioista:

Oma valmistus ja myynti -kohdassa ilmoitetaan rahoitetun tuotteen liikevaihto omassa yrityksessä.
Lisenssimaksut -kohdassa ilmoitetaan saadut lisenssisopimuksen mukaiset rahasummat.
Keksinnön myynti -kohdassa ilmoitetaan keksinnön myynnistä saadut tulot.

Patentoinnin ja muun suojauksen tilanne

Ilmoita voimassa olevan patentoinnin laajuus. Merkitse myös patenttien ja patenttihakemusten numerot.

Patenttihakemukset voidaan ilmoittaa esimerkiksi FI-, PCT- ja EP-tarkkuudella numeroineen.

Patentit-kohdassa nimetään erikseen jokainen maa, jossa patentti on voimassa.

Keksinnön muu rahoitus

Jos olet saanut hankkeeseen rahoitusta muilta rahoittajilta, ilmoita rahoittajat ja rahamäärät sekä rahoituksen ajankohta.

Pyyntö keksinnön haltuunotosta

Mikäli et ole saanut hyödynnettyä tai kaupallistettua keksintöä ja haluat että Keksintösäätiö osallistuu keksinnön kaupallistamiseen tai ottaa keksinnön haltuunsa, valitse tämä kohta. Keksintösäätiön rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti, mikäli keksintö ei ole kaupallistunut kohtuullisessa ajassa, on säätiöllä oikeus yksin kaupallistaa keksintö.

Muita huomioitavia asioita

Tässä kohdassa voit ilmoittaa mahdollisia muita keksintöön tai Keksintösäätiöön liittyviä asioita.

Tietosuojakäytännön hyväksyntä ja tietojen paikkansapitävyys

Vahvista että hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja vakuutat antamasi tiedot totuudenmukaisiksi.