Keksintösäätiö

Tänään – Eilen – Huomenna

Keksintösäätiö

Keksintösäätiö nyt

Vuonna 1971 perustetun Keksintösäätiön (Foundation for Finnish Inventions) tehtävänä on edelleen suomalaisten keksijöiden arvostuksen, osaamisen ja toimintaedellytysten edistäminen. Keksintösäätiö korostaa toiminnassaan keksintöjen keskeistä merkitystä innovaatioiden kovana ytimenä. Yksityisten henkilökeksijöiden lisäksi säätiön intressipiiriin kuuluvat myös korkeakoulu- ja työsuhdekeksijät.

Keksintösäätiön uusin avaus on ns. katalyyttirahoitus. Siinä säätiö on yhtenä osapuolena ja käynnistysvaiheen rahoittajana hankkeissa, jotka tuovat selkeää lisäarvoa keksintötoiminnan edistämiseen. Tällaisia hankkeita ovat jo olleet mm. immateriaalisten oikeuksien verkko-oppimisalustan kehittäminen, keksijäpainotteisen tuotekehittäjän ammattitutkinnon synnyttäminen, innovatiivisen protopajan perustaminen ja InnoFrugal-seminaarin järjestäminen.

Säätiöllä on aputoiminimenä KeksintöKeskus, jota käytetään tietyissä erityisprojekteissa. Säätiö on myös perustanut Facebookiin KeksintöKeidas-nimisen keksijöiden vertaistukiryhmän, jossa jo yli 400 jäsentä keskustelee ja verkostoituu.

Historia

Keksintösäätiön edeltäjä oli Suomen Kulttuurirahaston Keksintötoimisto, jonka työ käynnistyi vuonna 1957 Maili Aution Kulttuurirahastolle tekemän lahjoituksen turvin. Säätiö on vuosikymmenten kuluessa tukenut tuhansien suomalaisten yksityishenkilöiden ja alkavien yritysten keksintöjen kehittämistä liiketoiminnaksi asiantuntijapalveluillaan ja myöntämällä takaisinmaksuehdollista rahoitusta, jonka suuruus on ollut noin 5–50.000€ / hanke.

Vuoden 2014 alusta Keksintösäätiön kehittämä valtakunnallinen ja laaja-alainen Tuoteväylä-palvelu siirrettiin Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle, josta se edelleen sulautettiin osaksi Tekesin prestart-toimintaa. Valtion avustuksen siirryttyä samalla Tekes-yhteyteen, säätiö ei enää rahoita keksintöjen kehitystä.

Tulevaisuus

Keksintösäätiö haluaa tulevaisuudessa olla merkittävä osapuoli kansallisen keksintö- ja innovaatioinfrastruktuurin kehittäjänä ja toimia siten entistä näkyvämpänä keksijöiden edunvalvojana. Käytännössä säätiön tavoitteena on olla keksintötoiminnan edistämisen tuotteistaja, kaupallistaja ja kansainvälistäjä.

Tähän tavoitteeseen säätiö pyrkii ensisijaisesti käyttämällä instrumenttinaan katalyyttirahoitusta eli myöntämällä kertaluontoisia käynnistysavustuksia hankkeille, joissa on jo valmiina relevantti tavoite, toteuttava tiimi ja omarahoitus tai vastaava panostus.

Keksintösäätiö haluaa olla tulevaisuudessa myös entistä kiinnostavampi viestijä ja erityisesti mediaa aktivoiva yhteistyökumppani. Lisäksi säätiön tavoitteena on perustaa toiminta- ja vaikutussivustonsa yhteyteen kuva- ja äänivetoinen Keksintökanava, keksintö- ja innovaatiosisältöihin keskittyvä verkkomedia.

Share This