Keksintösäätiö

Hallitus

Säätiön hallitus 2019

Keksintösäätiön hallituksessa vaikuttaa neljä tahoa: IPRUC (IPR University Center, joka muun muassa keskittyy aineettomien oikeuksien vaalimiseen), Keksijäin Keskusliitto KeKe, Suomen patenttiasiamiesyhdistys SPAY ja Suomen Yrittäjät SY.
Keksintösäätiön hallituksessa puheenjohtajana toimii liikejuristi Urho Ilmonen, Suomen Yrittäjistä.

IPRUC

Niklas Bruun

Niklas Bruun hallituksen jäsen. Bruun on Hankenin (Svenska Handelshögskolan) professori, OTT ja IPRUC:n johtaja. Hän on alan johtava tutkija ja opettaja, jolla on laaja kokemus lainvalmistelusta ja järjestötoiminnasta.

Timo Nyberg

Timo Nyberg varsinainen jäsen, professori, tekniikan tohtori. Nyberg muun muassa opettaa Intellectual Property – strategioita Aalto-yliopistossa, auttaa startup-yrityksiä rakentamaan IP strategioita ja on keksijä lukuisissa patenteissa. Nyberg on vieraileva professori ja luennoija IP-strategioissa useissa yliopistoissa Kiina-EU-Piilaakso akselilla. Keksintösäätiössä hän hoitaa Katalyyttirahoitustoimintaa.

 

Petra Sund-Norrgård

Petra Sund-Norrgård varajäsen. Professori Hankenissa ja siviilioikeuden dosentti Helsingin yliopistossa, OTT ja VT.
Sund-Norrgård on opettaja ja tutkija sekä sopimusoikeuden asiantuntija erityisalueenaan IPR-sopimukset. Hän on tehnyt tutkimusta muun muassa lisenssisopimuksista ja franchisesopimuksista).

Ulla-Maija Mylly

Ulla-Maija Mylly varajäsen. Tutkijatohtori Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Mylly tutkii ja opettaa immateriaalioikeutta. – Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu digitaalisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, hän täsmentää.
Ulla-Maija Mylly näkee keksintötoiminnassa myös kipukohtia.
– Erilaisia toimenpiteitä, tahoja ja myös keksintösäätiön luomia instrumentteja, jotka auttavat keksijöitä, on jo melkoisesti olemassa. Toimivien tahojen ja toimenpiteiden löytäminen tuntuu kuitenkin haastavalta. Kokonaiskuvaa siitä, mihin vielä pitäisi panostaa, on vaikea muodostaa. Usein ongelmat ja ratkaisut ovat erillään toisistaan.
– Voisiko tämän tiedon järjestää uudelleen siten, että ongelmakohtien kohdalle tulisi suoraa linkki/tieto siitä, mistä apua tähän ongelmaan löytyy? Onko apu jo riittävä vai tarvitaanko edelleen kehittämistä?
– Esimerkiksi keksijän näkökulman listaan voitaisiin liittää ratkaisua tarjoavat tietolähteet ja toimijat. Tämä voisi auttaa panostuskohteiden/tarpeiden hahmottamisessa, Mylly ehdottaa.
– Tämä voisi tuoda apua myös viestinnälliseen puoleen, jos keksijälle olisi selkeämpi tiekartta tarjolla. Tietoa siitä, mitä on saatu aikaiseksi, on myös markkinointia.
– Voisiko hyödyntämättömät keksinnöt laittaa haudottavaksi monitieteisen opiskelijaryhmän kurssille esimerkiksi Aalto-yliopistossa? Turun kauppatieteellisessä on opetustarjonnassa kurssi, jossa opiskelijat kehittelevät hankkeita yritysten/yliopiston keksintöjen edistämiseksi.

 

Keksijäin Keskusliitto KEKE

Petri Peltonen

Petri Peltonen varsinainen jäsen ja säätiön varapuheenjohtaja. Peltonen on 54-vuotias porvoolainen matemaatikko ja keksijä, joka on työskennellyt yrittäjänä ja palkansaajana yli kymmenellä eri toimialalla. Peltosella myös on pitkä järjestökokemus politiikasta ja kristillisistä järjestöistä. Vuodesta 2015 lähtien hän toiminut Keksijäin Keskusliiton puheenjohtajana. Koulutukseltaan Peltonen on filosofian maisteri, tekee väitöskirjaa eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta filosofian ja vakuutusmatematiikan välimaastossa.
Hän sanoo pitävänsä enemmän keksimisestä kuin hallinnosta, mutta ” joutuu silti aina hallintohommiin”. Toisaalta Peltosen mielestä sodassa voittaa tyypillisesti se, jolla on toimivampi hallinto, mukaan lukien huolto ja logistiikka. Siksi hänen tavoitteenaan onkin järjestää Keksintösäätiölle selkeä hallinto, vahva rahoituspohja ja tehokas rahanjakopolitiikka.

 

Matti Vesterinen

Matti Vesterinen varsinainen jäsen. Vesterinen on koulutukseltaan fil.kand. Hänellä on laaja kokemus teknisten alojen jatko- ja täydennyskoulutuksesta AEL:ssä. Vesterinen on Helsingin Keksijät HEKE ry:n puheenjohtaja ja hänellä on lukuisia omia keksintöjä.

Markku Merovuo

Markku Merovuo varajäsen. Merovuo on 68-vuotias kotkalainen eläkeläinen, jolla on vankka työkokemus yrityspalveluista, teollisuudesta ja kaupasta. Koulutukseltaan hän on sosionomi. Merovuo on myös Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Yrityskummit Kymenlaakson yhteyskummi ja Kymenlaakson Hallituspartnereiden jäsen.
Merovuo haluaisi, että Keksintösäätiö kartoittaisi innovaatiotoiminnan edistäjät ja tekisi lyhyen kuvauksen niiden toiminnasta. Keksintötoiminnan edistämisessä hän pitää keskeisimpänä nyt katalyyttirahoituspäätöksiä.

 

SPAY

 

Mika Varis

 Mika Varis varsinainen jäsen, Laitzinger Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.
– Our Business is to Add Value to Your Intellectual Assets.

Jukka Jaala

Jukka Jaala varajäsen. Jaala on Berggren Oy:n osakas, ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 1998. Eurooppapatenttiasiamies ja koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri.
– Olen toiminut pääasiassa pk-sektorilla. Osaaminen: muun muassa tiedonhaut, patentointistrategiat ja väiteasiat.
Ennen Berggreniä Jaala toimi Keksintösäätiön asiamiehenä Kanta-Hämeessä ja PRH:n tutkijana.

Tatu Ahlskog

Tatu Ahlskog varajäsen. Ahlskog on eurooppapatenttiasiamies. Hän on toiminut patenttialalla yli kymmenen vuotta ja hoitanut -pääsääntöisesti mekaanisten keksintöjen patentti- ja hyödyllisyysmallitapauksia sekä väite- ja riita-asioita.
– Sinä aikana olen nähnyt suuren määrän keksintöjä, mutta erityisesti olen todistanut yksittäisten keksijöiden kokeman tietoähkyn, kun kyseessä on keksinnön suojaaminen ja kaupallistaminen. Olen oman toimen ohella ollut mukana Suomen patenttiasiamiesyhdistyksen toiminnassa.
Hän toimii nykyään mekaniikkaryhmän vetäjänä Seppo Laine Oy:ssä.

 

Suomen Yrittäjät

Urho Ilmonen

Urho Ilmonen Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja. Suomen yrittäjiä edustava Urho Ilmonen on kokenut liikejuristi. Hän on erikoistunut teollisoikeusasioihin, ollut asianajajana useita vuosia ja aikaisemmin muun muassa Nokia Mobile Phonesin päälakimiehenä. Kun Keksintösäätiö käytännössä ajettiin alas 2014, Ilmonen lähti kehittämään uutta Keksintösäätiötä sen hallituksen puheenjohtajana.
– Olemme luomassa monivuotista toimintamallia, Ilmonen määritteli työn lähtökohdaksi.

Thomas Palmgren

Thomas Palmgren varsinainen jäsen. Palmgren on Suomen yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö.

Juha Auvinen

Juha Auvinen varajäsen. Auvinen on sarjayrittäjä, jota ”kiinnostaa kaikki uusi ja innovatiivinen toimita. Auvisella on kokemusta erityisesti aloittavan liiketoiminnan kehittämisestä.

Joonas Mikkilä

Joonas Mikkilä hallituksen varajäsen. Mikkilä on lokakuusta 2017 alkaen vastannut Suomen Yrittäjissä digi-, korkeakoulu- ja innovaatiopolitiikkaan liittyvistä asioista.

Hallituksen jäsenten esittelyvideot

 

Urho Ilmonen

Hallituksen puheenjohtaja
Senior partner, FACT Law Group

Kokenut liikejuristi, erikoistunut teollisoikeusasioihin. Asianajaja 8v, Nokia Mobile Phones lakiasiat 20v. Luottamustehtäviä Aippi, LES, ICC ym.

Niklas Bruun

Hallituksen jäsen
Professori, OTT, IPR University Centerin johtaja.

Alan johtava tutkija ja opettaja, laaja kokemus lainvalmistelusta ja järjestötoiminnasta

Timo Nyberg

Hallituksen jäsen
Senior Fellow, Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos.

Intellectual Property -strategioiden opettaja Aalto-yliopistolla. Keksijä lukuisissa patenteissa. Kiinnostus IP-asioissa Kiina-EU-Piilaakso akselila.

Share This