Hallitus

Säätiön hallitus 2022-2023

Keksintösäätiön hallituksen nimittää neljä tahoa: Kuuden yliopiston yhteenliittymänä toimiva IPR University Center (IPRUC), Keksijäin Keskusliitto (KeKe), Suomen patenttiasiamiesyhdistys (SPAY) sekä Suomen Yrittäjät (SY). Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Juhani Talvela hallituksen jäsen, puheenjohtaja. Tekn.lis. Talvela on kokenut yrittäjä ja liiketoimintaosaaja. Toimittuaan pitkään ICT-alan yrittäjänä, Talvela luopui 2013 yrityskaupalla perustamistaan yhtiöistä. Jos ennen sitä hän on ohjannut ja mentoroinut yrittäjiä ja sellaisiksi aikovia strategisen kehittämisen kysymyksissä. Talvela toimii  myös Aalto yliopistossa ja LUT yliopistossa, jossa hänen tutkimustyönsä liittyy yrittäjien ja pienten yritysten valmiuksiin teknologiajohtamisen ja luovan pääoman suojaamisessa.

IPR University Center

 

Timo Nyberg

Timo Nyberg hallituksen jäsen. Professori, tekniikan tohtori Nyberg opettaa Intellectual Property – strategioita Aalto-yliopistossa, auttaa startup-yrityksiä rakentamaan IP strategioita ja on myös itse keksijänä useissa patenteissa. Nyberg on vieraileva professori ja luennoija useissa yliopistoissa.

Juha Vesala hallituksen jäsen. Vesala on  IPRUC:n johtaja.

 

Tuomas Mylly hallituksen varajäsen. Mylly on IPRUC:n johtaja

Maria Rehbinder hallituksen varajäsen

Keksijäin Keskusliitto

Petri Peltonen hallituksen jäsen ja säätiön varapuheenjohtaja. Peltonen on porvoolainen matemaatikko ja keksijä, joka on työskennellyt yrittäjänä ja palkansaajana yli kymmenellä eri toimialalla. Peltosella myös on pitkä järjestökokemus politiikasta ja kristillisistä järjestöistä. Vuodesta 2015 lähtien hän toiminut Keksijäin Keskusliiton puheenjohtajana. Koulutukseltaan Peltonen on filosofian maisteri, tekee väitöskirjaa eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta filosofian ja vakuutusmatematiikan välimaastossa.
Hän sanoo pitävänsä enemmän keksimisestä kuin hallinnosta, mutta ” joutuu silti aina hallintohommiin”. Toisaalta Peltosen mielestä sodassa voittaa tyypillisesti se, jolla on toimivampi hallinto, mukaan lukien huolto ja logistiikka. Siksi hänen tavoitteenaan onkin järjestää Keksintösäätiölle selkeä hallinto, vahva rahoituspohja ja tehokas rahanjakopolitiikka.

Markku Merovuo hallituksen jäsen. Kotkalaisella Merovuolla on vankka työkokemus yrityspalveluista, teollisuudesta ja kaupasta. Koulutukseltaan hän on sosionomi. Merovuo on myös Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Yrityskummit Kymenlaakson yhteyskummi ja Kymenlaakson Hallituspartnereiden jäsen.
Merovuo haluaisi, että Keksintösäätiö kartoittaisi innovaatiotoiminnan edistäjät ja tekisi lyhyen kuvauksen niiden toiminnasta. Keksintötoiminnan edistämisessä hän pitää keskeisimpänä nyt katalyyttirahoituspäätöksiä.

Sari Merilampi hallituksen varajäsen. Merilampi toimii tutkijayliopettajana ja johtavana tutkijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa RoboAIHealth tutkimuskeskuksessa ja on Tampereen yliopiston dosentti Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Sari on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Sarilla on monivuotinen kokemus erilaisten hyvinvointi- ja terveysteknologiainnovaatioiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja tutkimuksesta sekä sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Sarin tutkimusaiheita ovat erityisesti käytettävyys ja käyttäjäkokemus, hyvinvointipelit sekä radiotaajuisen tunnistusteknologian sovellukset hyvinvointialalla.

Martti Ollila hallituksen varajäsen.

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys

Tord Langenskiöld hallituksen jäsen. Tord Langenskiöld on koulutukseltaan kemian DI ja siirtyi patenttialalle 1995 toimittuaan 13 vuotta lääketeollisuuden kehitystehtävissä. Vuoteen 2019 hän toimi patenttiasiamiehenä Ruska & Co Oy:ssä, Jalo Ant-Wuorinen Oy:ssä jossa myös toimitusjohtajana, sekä Seppo Laine Oy:ssä. Työssään hän käsitteli muun muassa kemian, prosessitekniikan ja mekaniikan patenttiasioita, ja osallistui mm. Euroopan patenttiviraston suullisiin käsittelyihin ja useisiin patenttioikeudenkäynteihin. Langenskiöld toimi aktiivisesti myös useita vuosia Keksintösäätiön valtuuskunnassa.

Marjut Honkasalo hallituksen jäsen.Marjut Honkasalo on DI ja eurooppapatenttiasiamies, jolla on teollisuuskokemusta sekä yli 25 vuoden kokemus patenttiasiamiestoimiston palveluksessa. Hän on myös toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti Euroopan patenttiasiamiesjärjestön (EPI) eri elimissä.

Kristian Luoto hallituksen varajäsen.

Siru Hannula hallituksen varajäsen.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen hallituksen jäsen. Kuismanen toimii johtajana ja pääekonomistina Suomen Yrittäjissä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat talouspolitiikka, verotus, osaaminen ja digitalisaatio sekä kansainväliset asiat. Aikaisemmin Mika Kuismanen työskenteli finanssineuvoksena ja yksikön päällikkönä valtiovarainministeriössä, vanhempana ekonomistina Euroopan Keskuspankissa ja Suomen Pankissa sekä vanhempana tutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Koulutukseltaan hän on Ph.D (University College London) ja valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin Yliopisto).

Joonas Mikkilä hallituksen varajäsen. Mikkilä vastaa Suomen Yrittäjissä digitalisaatioon, osaamiseen ja innovaatioihin liittyvästä yhteiskuntavaikuttamisesta.

Urho Ilmonen hallituksen varajäsen.  Ilmonen on kokenut liikejuristi, joka on erikoistunut teollisoikeusasioihin, ollut asianajajana useita vuosia ja aikaisemmin muun muassa Nokia Mobile Phonesin päälakimiehenä. Kun Keksintösäätiö käytännössä ajettiin alas 2014, Ilmonen lähti kehittämään uutta Keksintösäätiötä toimien sen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014-2020.

Samuli Penttinen

Samuli Penttinen hallituksen jäsen. Keksintö- ja innovaatioalan asiantuntija.

Juha Taipale, hallituksen jäsen. Taipale on kokenut liikejuristi, joka on toiminut sekä rahoituksen, teollisuuden että start-up yhtiön palveluksessa ja sittemmin asianajajana useissa keskeisissä asianajotoimistoissa. Taipale on tunnistettu yhdestä johtavista teknologia-alan juristeista Suomessa ja hän jatkaa edelleen pitkäaikaisten asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämistä neuvonantajana oman yrityksensä Jurisystems Oy:n kautta.

Albert Mäkelä, hallituksen jäsen. OTM Mäkelä vastaa IPR-asioihin liittyvästä vaikuttamisesta Suomen Yrittäjissä. Hän on osallistunut muun muassa tavaramerkkilain uudistuksen, liikesalaisuuslain ja patenttilain uudistuksen valmisteluun. Hän on toiminut myös Teollisoikeusasiamieslautakunnan varapuheenjohtajana, tekijänoikeusneuvoston ja työsuhdekeksintölautakunnan jäsenenä sekä Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen hallituksessa.