Hallitus

Säätiön hallitus 2022-2023

Keksintösäätiön hallituksen nimittää neljä tahoa: Kuuden yliopiston yhteenliittymänä toimiva IPR University Center (IPRUC), Keksijäin Keskusliitto (KeKe), Suomen patenttiasiamiesyhdistys (SPAY) sekä Suomen Yrittäjät (SY). Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja jatkuu seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Juhani Talvela hallituksen jäsen, puheenjohtaja. Talvela edustaa myös Keksintösäätiötä Runar Backström säätiön hallituksessa. Tekn.lis. Talvela on kokenut yrittäjä ja liiketoimintaosaaja. Toimittuaan pitkään ICT-alan yrittäjänä, Talvela luopui 2013 yrityskaupalla perustamistaan yhtiöistä. Jos ennen sitä hän on ohjannut ja mentoroinut yrittäjiä ja sellaisiksi aikovia strategisen kehittämisen kysymyksissä. Talvela toimii myös Aalto yliopistossa ja LUT yliopistossa, jossa hänen tutkimustyönsä liittyy yrittäjien ja pienten yritysten valmiuksiin teknologiajohtamisen ja luovan pääoman suojaamisessa.

IPR University Center

 

Timo Nyberg

Timo Nyberg hallituksen jäsen. Professori, tekniikan tohtori Nyberg opettaa Intellectual Property – strategioita Aalto-yliopistossa, auttaa startup-yrityksiä rakentamaan IP strategioita ja on myös itse keksijänä useissa patenteissa. Nyberg on vieraileva professori ja luennoija useissa yliopistoissa.

Juha Vesala hallituksen jäsen. Vesala on  IPRUC:n johtaja.

 

Tuomas Mylly hallituksen varajäsen. Mylly on IPRUC:n johtaja

Auri Vainio Toiminnanjohtaja

Auri Vainio on toiminut jo kahden vuosikymmenen ajan aineettomien oikeusien parissa kehittäen ja suunnitellen alalle koulutusta, erilaisia tapahtumia ja tutkimushankkeita, joilla edistetään tiedon leviämistä ja alan tunnettuutta.

Keksijäin Keskusliitto

Petri Peltonen hallituksen jäsen ja säätiön varapuheenjohtaja. Peltonen on porvoolainen matemaatikko ja keksijä, joka on työskennellyt yrittäjänä ja palkansaajana yli kymmenellä eri toimialalla. Peltosella myös on pitkä järjestökokemus politiikasta ja kristillisistä järjestöistä. Vuodesta 2015 lähtien hän toiminut Keksijäin Keskusliiton puheenjohtajana. Koulutukseltaan Peltonen on filosofian maisteri, tekee väitöskirjaa eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta filosofian ja vakuutusmatematiikan välimaastossa.
Hän sanoo pitävänsä enemmän keksimisestä kuin hallinnosta, mutta ” joutuu silti aina hallintohommiin”. Toisaalta Peltosen mielestä sodassa voittaa tyypillisesti se, jolla on toimivampi hallinto, mukaan lukien huolto ja logistiikka. Siksi hänen tavoitteenaan onkin järjestää Keksintösäätiölle selkeä hallinto, vahva rahoituspohja ja tehokas rahanjakopolitiikka.

Markku Merovuo hallituksen jäsen. Kotkalaisella Merovuolla on vankka työkokemus yrityspalveluista, teollisuudesta ja kaupasta. Koulutukseltaan hän on sosionomi. Merovuo on myös Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Yrityskummit Kymenlaakson yrityskummi. Teknologia-tuotteiksi-säätiön hallituksen jäsenenä Merovuolla on
valtuus edustaa Keksintösäätiötä.  Merovuo haluaisi, että Keksintösäätiö onnistuisi innovaatiotoimijoiden sähköisen alustan, Ideajalostamon kehittämisessä ja että varhaisen vaiheen innovaatioiden kehittäjät saisivat 2.000-4.000 €:n perusrahoituksen valtiolta. Keksintötoiminnan edistämisessä hän pitää keskeisimpänä nyt alueellisen innovaatiotoiminnan toimintamahdollisuuksien kehittämistä.

 

Sari Merilampi hallituksen varajäsen. Merilampi toimii tutkijayliopettajana ja johtavana tutkijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa RoboAIHealth tutkimuskeskuksessa ja on Tampereen yliopiston dosentti Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Sari on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Sarilla on monivuotinen kokemus erilaisten hyvinvointi- ja terveysteknologiainnovaatioiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja tutkimuksesta sekä sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä. Sarin tutkimusaiheita ovat erityisesti käytettävyys ja käyttäjäkokemus, hyvinvointipelit sekä radiotaajuisen tunnistusteknologian sovellukset hyvinvointialalla.

Martti Ollila hallituksen varajäsen.

Ollilalla on näkemyksiä, miten säätiön toiminta auttaisi parhaiten pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Paljon olisi tehtävissä uusia asioita, että suuri joukko kansalaisia lähtisi mukaan sijoitusmielessä, patentteihin ja tuotteiden kehittelyyn. Suomalaiset ovat aktiivisia pelaamaan veikkausta ja muita rahapelejä. Ollila heittä tämän peliajatuksen, siitä syystä, että kynnys pitää olla riittävän matala, että voi tulla mukaan sijoittajana keksintöihin. “Lotossakaan ei aina voita, mutta mukana halutaan olla”.

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys

Tord Langenskiöld

Tord Langenskiöld

hallituksen jäsen. Tord Langenskiöld on koulutukseltaan kemian DI ja siirtyi patenttialalle 1995 toimittuaan 13 vuotta lääketeollisuuden kehitystehtävissä. Vuoteen 2019 hän toimi patenttiasiamiehenä Ruska & Co Oy:ssä, Jalo Ant-Wuorinen Oy:ssä jossa myös toimitusjohtajana, sekä Seppo Laine Oy:ssä. Työssään hän käsitteli muun muassa kemian, prosessitekniikan ja mekaniikan patenttiasioita, ja osallistui mm. Euroopan patenttiviraston suullisiin käsittelyihin ja useisiin patenttioikeudenkäynteihin. Langenskiöld toimi aktiivisesti myös useita vuosia Keksintösäätiön valtuuskunnassa.

Kristian Luoto

Kristian Luoto

hallituksen jäsen. Kristian aloitti vuonna 1982 vastavalmistuneena DI:nä patenttiasiamiesuransa, joka jatkuu yhä. 17 vuotta kestävä välisoitto teollisuudessa kului Nokia Research Centerissä ja NSN:llä, jossa hän oli vastuussa keksintöprosesseista. Nykyään hän palvelee kotimaisia asiakkaita Sonkis Oy:n puitteissa.

Marjut Honkasalo

Marjut Honkasalo

hallituksen varajäsen. Marjut Honkasalo on DI ja eurooppapatenttiasiamies, jolla on teollisuuskokemusta sekä yli 25 vuoden kokemus patenttiasiamiestoimiston palveluksessa. Hän on myös toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti Euroopan patenttiasiamiesjärjestön (EPI) eri elimissä.

Jaana Rantanen

Jaana Rantanen

hallituksen varajäsen. Rantanen toimii Business Finlandissa Startup and Network Managerina keskittyen pääasiassa tutkimuslähtöisten startupien sparraukseen ja palvelujen kehittämiseen. Rantanen on koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri, jolla on kokemusta tutkimuksesta ja tuotekehityksestä niin yritysmaailmasta kuin yliopistomaailmasta sekä pitkä kokemus keksintöjen tukemisesta ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä Keksintösäätiössä, ELY-keskuksessa ja Tekesissä.

Suomen Yrittäjät

Juha Taipale

Juha Taipale

CEO

hallituksen jäsen. Taipale on kokenut liikejuristi, joka on toiminut sekä rahoituksen, teollisuuden että start-up yhtiön palveluksessa ja sittemmin asianajajana useissa keskeisissä asianajotoimistoissa. Taipale on tunnistettu yhdestä johtavista teknologia-alan juristeista Suomessa ja hän jatkaa edelleen pitkäaikaisten asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämistä neuvonantajana oman yrityksensä Jurisystems Oy:n kautta.

Janne Makkula

Janne Makkula

Johtaja, varatuomari Janne Makkulan vastuulla Suomen Yrittäjissä on yhteiskuntavaikuttaminen työmarkkinoihin, työlainsäädäntöön, sosiaaliturvaan ja yrityslainsäädäntöön liittyen. Myös oikeudellinen neuvontapalvelu toimii hänen yksikössään. Makkula on aiemmin ollut myös Teollisoikeusasiamieslauta-kunnan varapuheenjohtaja, ja hänellä on hallitusjäsenyyksiä yhtiöissä ja yhdistyksissä

Albert Mäkelä

Albert Mäkelä

Asiantuntija, OTM

hallituksen jäsen. OTM Mäkelä vastaa IPR-asioihin liittyvästä vaikuttamisesta Suomen Yrittäjissä. Hän on osallistunut muun muassa tavaramerkkilain uudistuksen, liikesalaisuuslain ja patenttilain uudistuksen valmisteluun. Hän on toiminut myös Teollisoikeusasiamieslautakunnan varapuheenjohtajana, tekijänoikeusneuvoston ja työsuhdekeksintölautakunnan jäsenenä sekä Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen hallituksessa.

Maria Nyroos

Maria Nyroos

hallituksen varajäsen, on Suomen Yrittäjien digi-, innovaatio- ja korkeakoulupolitiikan asiantuntija. Työssään hän edistää pk-yritysten digitalisoitumista, osaamisen kasvattamista ja innovaatiopolitiikan kohdentamista uusiin, kekseliäisiin yrityksiin. Hänellä on myös yli 10 vuoden kokemus kansainvälisestä ja EU-politiikasta sekä järjestöissä toimimisesta.

Keksintösäätiön hallitus 2023