Keksintösäätiö

Hallitus

Säätiön hallitus 2020

Keksintösäätiön hallituksessa vaikuttaa neljä tahoa: IPRUC (IPR University Center, joka muun muassa keskittyy aineettomien oikeuksien vaalimiseen), Keksijäin Keskusliitto KeKe, Suomen patenttiasiamiesyhdistys SPAY ja Suomen Yrittäjät SY.
Keksintösäätiön hallituksessa puheenjohtajana toimii tekn.lis. Juhani Talvela.

Juhani Talvela

Juhani Talvela hallituksen puheenjohtaja. Talvela on kokenut yrittäjä ja liiketoimintaosaaja. Luovuttuaan 2013 yrityskaupalla perustamistaan yhtiöistä hän on jatkanut yrittäjyyden ja strategisen kehittämisen työtä useiden startup- ja pienten yritysten kanssa. Talvela toimii Aalto yliopistossa ja LUT yliopistossa, jonne hän parhaillaan viimeistelee teknologiajohtamisen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa pienten yritysten kyvykkyydestä hyödyntää patenttijärjestelmää.
 

IPRUC

Niklas Bruun

Niklas Bruun hallituksen jäsen. Bruun on Hankenin (Svenska Handelshögskolan) professori, OTT ja IPRUC:n johtaja. Hän on alan johtava tutkija ja opettaja, jolla on laaja kokemus lainvalmistelusta ja järjestötoiminnasta.

Timo Nyberg

Timo Nyberg varsinainen jäsen, professori, tekniikan tohtori. Nyberg muun muassa opettaa Intellectual Property – strategioita Aalto-yliopistossa, auttaa startup-yrityksiä rakentamaan IP strategioita ja on keksijä lukuisissa patenteissa. Nyberg on vieraileva professori ja luennoija IP-strategioissa useissa yliopistoissa Kiina-EU-Piilaakso akselilla. Keksintösäätiössä hän hoitaa Katalyyttirahoitustoimintaa.

Marcus Norrgård varajäsen

Maria Rehbinder varajäsen
 

Keksijäin Keskusliitto KEKE

Petri Peltonen

Petri Peltonen varsinainen jäsen ja säätiön varapuheenjohtaja. Peltonen on 54-vuotias porvoolainen matemaatikko ja keksijä, joka on työskennellyt yrittäjänä ja palkansaajana yli kymmenellä eri toimialalla. Peltosella myös on pitkä järjestökokemus politiikasta ja kristillisistä järjestöistä. Vuodesta 2015 lähtien hän toiminut Keksijäin Keskusliiton puheenjohtajana. Koulutukseltaan Peltonen on filosofian maisteri, tekee väitöskirjaa eläkejärjestelmän oikeudenmukaisuudesta filosofian ja vakuutusmatematiikan välimaastossa.
Hän sanoo pitävänsä enemmän keksimisestä kuin hallinnosta, mutta ” joutuu silti aina hallintohommiin”. Toisaalta Peltosen mielestä sodassa voittaa tyypillisesti se, jolla on toimivampi hallinto, mukaan lukien huolto ja logistiikka. Siksi hänen tavoitteenaan onkin järjestää Keksintösäätiölle selkeä hallinto, vahva rahoituspohja ja tehokas rahanjakopolitiikka.

Matti Vesterinen

Matti Vesterinen varsinainen jäsen. Vesterinen on koulutukseltaan fil.kand. Hänellä on laaja kokemus teknisten alojen jatko- ja täydennyskoulutuksesta AEL:ssä. Vesterinen on Helsingin Keksijät HEKE ry:n puheenjohtaja ja hänellä on lukuisia omia keksintöjä.

Markku Merovuo

Markku Merovuo varajäsen. Merovuo on 68-vuotias kotkalainen eläkeläinen, jolla on vankka työkokemus yrityspalveluista, teollisuudesta ja kaupasta. Koulutukseltaan hän on sosionomi. Merovuo on myös Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Yrityskummit Kymenlaakson yhteyskummi ja Kymenlaakson Hallituspartnereiden jäsen.
Merovuo haluaisi, että Keksintösäätiö kartoittaisi innovaatiotoiminnan edistäjät ja tekisi lyhyen kuvauksen niiden toiminnasta. Keksintötoiminnan edistämisessä hän pitää keskeisimpänä nyt katalyyttirahoituspäätöksiä.

Yrjö Rinta-Jouppi varajäsen.
 

SPAY

Tord Langenskiöld

Tord Langenskiöld varsinainen jäsen. Tord Langenskiöld edustaa hallituksessa Suomen Patenttiasiamiesyhdistystä varsinaisena jäsenenä. Hän on koulutukseltaan kemian DI ja siirtyi patenttialalle 1995 toimittuaan 13 vuotta lääketeollisuuden kehitystehtävissä. Vuoteen 2019 hän toimi patenttiasiamiehenä Ruska & Co Oy:ssä, Jalo Ant-Wuorinen Oy:ssä jossa myös toimitusjohtajana, sekä Seppo Laine Oy:ssä. Aktiiviaikanaan hän käsitteli muun muassa kemian, prosessitekniikan ja mekaniikan patenttiasioita, myös Euroopan patenttiviraston suullisissa käsittelyissä, ja osallistui useisiin patenttioikeudenkäynteihin. Usean vuoden ajan hän edusti Patenttiasiamiesyhdistystä Keksintösäätiön valtuuskunnassa.

Kristian Luoto varajäsen.

 

Suomen Yrittäjät

Urho Ilmonen

Urho Ilmonen varsinainen jäsen. Suomen yrittäjiä edustava Urho Ilmonen on kokenut liikejuristi. Hän on erikoistunut teollisoikeusasioihin, ollut asianajajana useita vuosia ja aikaisemmin muun muassa Nokia Mobile Phonesin päälakimiehenä. Kun Keksintösäätiö käytännössä ajettiin alas 2014, Ilmonen lähti kehittämään uutta Keksintösäätiötä sen hallituksen puheenjohtajana.
– Olemme luomassa monivuotista toimintamallia, Ilmonen määritteli työn lähtökohdaksi.

Mika Kuismanen

Mika Kuismanen varsinainen jäsen. Mika Kuismanen toimii johtajana ja pääekonomistina Suomen Yrittäjissä. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat talouspolitiikka, verotus, osaaminen ja digitalisaatio sekä kansainväliset asiat. Aikaisemmin Mika Kuismanen työskenteli finanssineuvoksena ja yksikön päällikkönä valtiovarainministeriössä, vanhempana ekonomistina Euroopan Keskuspankissa ja Suomen Pankissa sekä vanhempana tutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Koulutukseltaan hän on Ph.D (University College London) ja valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin Yliopisto).

Thomas Palmgren

Thomas Palmgren varajäsen. Palmgren on Suomen yrittäjien kansainvälisten asioiden päällikkö.

Pekka Salmi varajäsen.

Hallituksen jäsenten esittelyvideot

 

Urho Ilmonen

Hallituksen jäsen
Senior partner, FACT Law Group

Kokenut liikejuristi, erikoistunut teollisoikeusasioihin. Asianajaja 8v, Nokia Mobile Phones lakiasiat 20v. Luottamustehtäviä Aippi, LES, ICC ym.

Niklas Bruun

Hallituksen jäsen
Professori, OTT, IPR University Centerin johtaja.

Alan johtava tutkija ja opettaja, laaja kokemus lainvalmistelusta ja järjestötoiminnasta

Timo Nyberg

Hallituksen jäsen
Senior Fellow, Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos.

Intellectual Property -strategioiden opettaja Aalto-yliopistolla. Keksijä lukuisissa patenteissa. Kiinnostus IP-asioissa Kiina-EU-Piilaakso akselila.

Share This