Location Innovation Hub

LOCATION INNOVATION HUB (LIH) ELI PAIKKATIEDON OSAAMISKESKUS

Location Innovation Hub on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen johdolla toimiva osaamiskeskus, joka keskittyy paikka- ja sijaintitietoon liittyvien innovaatioiden kehittämiseen. Location Innovation Hub tuottaa palveluita alan startup- ja pk-yrityksille, julkisen sektorin datan tuottajille sekä paikkatietoratkaisuja hyödyntäville asiakasorganisaatioille. Osaamiskeskus auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa paikka- ja sijaintitiedon avulla sekä palvelee myös julkisen sektorin organisaatiota.

Location Innovation Hub on osa eurooppalaista, yli 150 innovaatiohubin EDIH-verkostoa (European Digital Innovation Hub). Location Innovation Hub on yksi Suomen neljästä EDIH-hubsta ja sen rahoituksesta vastaavat suurimmalta osin Euroopan Unioni ja Business Finland.

EDIH-hubit tuottavat asiakasyrityksille ja -organisaatioille palveluita, joiden avulla ne kehittävät omaa digitaalista valmiuttaan ja tehostavat liike- ja/tai palvelutoimintojaan. Location Innovation hub tuottaa nimensä mukaisesti paikkatietoon liittyvää kehittämispalvelua eri teemoista, kuten esimerkiksi rakennettu ympäristö, maa- ja metsätalous, terveys ja hyvinvointi sekä uuden sukupolven navigointipalvelut. Palveluiden tuottamiseen osallistuu LIH-konsortion 24 jäsenyritystä ja -yhteisöä, sekä suuri määrä liitännäiskumppaneita.

Keksintösäätiö on Location Innovation Hub -kumppani, joka tuottaa paikkatietoalan toimintojen tehostamiseen tarpeellista tietoa ja osaamista muun muassa seuraavilta osa-alueilta

  •     Paikkatiedon aineettomiin oikeuksiin liittyvää koulutusta ja materiaalia
  •     Tietoa innovaatio- ja kehittämisrahoitusmahdollisuuksista 
  •     Henkilökohtainen neuvonta yrityksen liiketoiminnan kehittämisen, rahoituksen ja Intellectual Property -teemoista

 

Kytkeytyminen Ideajalostamo™ -palvelun kehittämiseen

Location Innovation Hub tukee Ideajalostamo™ -palvelumallin kehittämistä etenkin kolmessa teema-alueessa:

  1.  LIH-hankkeessa rakennetaan toimintamalli startup- ja pk-yritysten tarpeisiin tuotettavan asiantuntijatiedon tarjoamiselle. Toimintamallin testaaminen hankkeessa myös luo pohjan sen hyödyntämiselle ja jatkokehittämiselle.
  2. Hanke luo laajat yhteydet Suomen ja Euroopan EDIH-verkostoihin, joita voidaan jatkossa käyttää Ideajalostamo™ -palveluiden asiantuntemuksen tuottamiseen ja palveluresurssien hyödyntämiseen suomalaisten keksintöjen kehittämisessä.
  3. Hankkeessa käynnistyy innovaatiorahoituksen tarjonnan kartoittaminen ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen. Kartoitus on perustana laajemman rahoitusmahdollisuuksia esittelevän palvelun tuottamiselle osaksi Ideajalostamo™ -ratkaisua.

 

Location Innovation Hub hankkeen kesto on 1.1.2023—31.12.2025. Hankkeen kokonaisarvo on 3 miljoonaa euroa, ja Keksintösäätiön budjetti on 28 890 euroa.  

 

Lisätietoja: 

Keksintösäätiön projektipäällikkö

Timo Nyberg

puh. 050 560 4438

timornyberg@gmail.com

https://locationinnovationhub.eu/fi/tietoa-meista/

https://locationinnovationhub.eu/en/home/