Från idé till konkret i Idearefinery 

Stiftelsen för finska uppfinningar utvecklar en webbaserad tjänst kallad Idearefinery™ för att stödja finska uppfinnare och innovatörer. Idearefinery™ är en ny typ av arbetsmiljö där det är enkelt att arbeta målmedvetet och självständigt med en idé.

För Idearefinery™ -plattformen produceras mångsidiga informationsmaterial, innehåll och verktyg. De hjälper till med att utveckla färdigheter, kapacitet och med att arbeta med egna idéer. Materialbanken innehåller exakt den information som innovatören behöver, till exempel frågor om immateriella rättigheter (IPR), finansieringsmöjligheter och tillvägagångssätt att hitta experter. Verktygslådan innehåller metoder och exempelmaterial samt processbeskrivningar, för att till exempel skapa konfidentialitets- och licensavtal, hantera anställningsuppfinningar, göra självutvärdering och dokumentation av idén. 

När innovatören är redo att be om experthjälp erbjuder Idearefinery™ ett nätverk av experter inom olika områden. Idearefinery™ kopplar också samman innovatören med tjänster från utbildningsinstitutioner, universitet och företag. Tillvägagångssätten för att skapa en prototyp, göra marknadsundersökningar, skydda immateriella rättigheter (IPR), ägna sig åt affärsplanering och andra nödvändiga utvecklingsaktiviteter är enkla att hitta och genomföra.

Idearefinery™ erbjuder en direkt väg till rådgivning och sparringtjänster. I det nationella nätverket finns flera samtalspartners som passar varje idé, bl.a. regionala utvecklingsföretag och andra enheter som producerar innovationsrelaterade tjänster. Att ansöka om en sparringtjänst är enkelt, och hela processen är tydlig och alltid under ägarens kontroll.

De olika stegen i sparrings- och rådgivningsprocessen genomförs på ett sätt som noggrant säkerställer interaktionens konfidentialitet, informationssäkerhet och dataskydd. Innovatören kan själv bestämma vilken innovationsrådgivare han eller hon vill samarbeta med och vilka experter som ska ingå i utvecklingen.

Utvecklingsarbetet med Idearefinery™ utnyttjar maximalt befintliga informationssystem och tjänster. Deras funktioner kompletteras med tydligt definierade och väsentliga servicekomponenter. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har ett nytt och unikt, världens bästa stöd- och utvecklingssystem för tidiga uppfinningsidéer fötts i Finland.

Alla personer och organisationer som tillhandahåller tjänster för innovatörer är välkomna att delta i Idearefinery™ -programmet. Idearefinery™ erbjuder en väg för att producera sin egen kunskap och expertis för att genomföra innovatörsutvecklingsarbete.

De 3 pelarna i Idearefinery 

Partnerskapsprogram

Vad är det?

Ett avtal om samarbete för att producera uppfinnings- och innovationsrelaterade tjänster.

För vem?

  • Utvecklingsföretag i kommuner och regioner, affärsföretag, affärsenheter och privatpersoner.
  • Organisationer som erbjuder innovationsrådgivning och affärstjänster.

 

Digital platform

Vad är det?

En delad arbetsmiljö; en väg genom vilken nya kunder erhålls; innehåll och metoder med vilka kunder betjänas.

För vem?

  • Organisationer inom partnerskapsprogrammet och de personer som producerar deras innovationsrelaterade tjänster.
  • Uppfinnare, innovatörer, entreprenörer, startupteam.
  • Experter vars tjänster används i kundprojekt.

 

Processer och innehåll

Vad är det?

Metoder och bästa praxis för att utvärdera och utveckla en idé, person, team, marknad, etc.; informationsinnehåll, metoder och processer för att stödja utvecklingsarbete.

 

För vem?

  • Innovationsrådgivning för dem som producerar verktyg och resurser för att skala tjänsteproduktion.
  • För innovatörer, entreprenörer och uppfinnare som vill arbeta självständigt.
  • Innehåll för experter och tjänsteleverantörer, både för deras eget bruk och för att kommunicera sin expertis och tjänst.

 

Idearefinery  väg

innovaattorin polku