Stiftelsen för finska uppfinningar

Innovationernas hårda kärna

Vår uppgift är att främja utvecklingen av finsk innovation och uppfinning

Detta innebär att förstå införandet av nya idéer, metoder och produkter. Tillsammans med våra partners och experter är vår roll att hjälpa uppfinnare att nå sina mål och bli mer framgångsrika. Vi granskar uppfinningar och innovativa affärsidéer med hjälp av privata experter eller startföretag.

Keksintösäätiö (Stiftelsen för finska uppfinningar) har en lång tradition av att stödja innovation i Finland. Grundad 1971 grundades Keksintösäätiö efter en betydande donation gjordes 1957 av Maili Autio till Suomen Kulttuurirahaston Keksintötoimisto (Kulturfonden). Sedan vår start ger vi vägledning för uppfinnare och innovatörer och hjälper dem att skydda sina intressen. Keksintösäätiö spelar en nyckelroll i utvecklingen av den nationella uppfinnings- och innovationsinfrastrukturen.

Nya uppfinningar har potential att revolutionera alla samhällssektorer och göra vår värld till en bättre och mer hållbar miljö att leva i. Vårt mål är att lägga till värde och ett nytt tillvägagångssätt i innovationsprocessen och att erbjuda nya sysselsättnings- och inkomstmöjligheter inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer.

Uppfinningar är ryggraden för tillväxt och framsteg. Vi är Stiftelsen för finska uppfinningar. Hur kan vi hjälpa till?