Uppfinnarens checklista

Uppfinnarens checklista hjälper dig att strukturera din uppfinning och påminner dig om saker som är bra att reda ut.

Har du gjort en ny uppfinning och funderar på hur du kunde göra affärer med din uppfinning? Hur kan din uppfinning utvecklas vidare? Till denna uppfinnares checklista man samlat frågor som hjälper dig att strukturera din uppfinning, tänka på en inkomstmodell baserad på uppfinningen och ta reda på hur unik din uppfinning är. Du kan använda denna checklista som hjälp när du vill kontrollera vad du fortfarande behöver utreda.

Ladda ner uppfinnarens checklista som en ifyllbar PDF-fil.