Tavaramerkki

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat ja tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Se voi muodostua mm. kuviosta, yhdestä tai useammasta sanasta, kirjaimista, numeroista tai tavaran tai sen päällyksen erikoislaatuisesta asusta. Tavaramerkki voi olla myös kuvioista tai sanasta yhdistetty merkki, äänimerkki tai iskulause.

Tavaramerkin saannin edellytyksenä on, että tunnusmerkki on erottamiskykyinen, se ei saa olla sekoitettavissa muihin aikaisempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin eikä se saa olla harhaanjohtava. Tavaramerkki ei saa olla myöskään yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen. Tavaramerkki eroaa patentista siten, että tavaramerkit ovat tuotetta ja sen laatutasoa kuvaavia pysyviä oikeuksia, kun taas patentit ovat määräaikaisia yksinoikeuksia. Yksinoikeus tavaramerkkiin tarkoittaa, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa käyttää tavaroidensa tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä.

Miten saat tuotteellesi tavaramerkin?

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada joko vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden tai palveluiden tunnuksena alalla toimivien elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien piirissä.

Rekisteröintihakemus tehdään kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakijan on ilmoitettava, mitä tavaroita tai palveluita hakemus koskee. Rekisteröinnin etu vakiinnuttamiseen verrattuna on, että tavaramerkkioikeuden alkamishetki, laajuus ja tarkka sisältö ovat helposti todennettavissa. Näillä seikoilla on merkitystä mm. mahdollisessa tavaramerkkiriidassa.

Tavaramerkkioikeuden suoja-aika on kymmenen vuotta rekisteröimispäivästä lukien. Rekisteröinti voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan niin monta kertaa kuin halutaan.

Tavaramerkkien suojaus ulkomailla

Kansainvälisen tavaramerkkisuojauksen vaihtoehtoja ovat kansalliset rekisteröinnit kussakin maassa erikseen, yhteisötavaramerkki tai Madridin pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti. Maantieteellisesti laajoissa suojauksissa käytetään eri vaihtoehtojen yhdistelmää.

Kansainvälisessä suojauksessa on syytä ottaa huomioon tuotteiden mahdolliset markkina-alueet ja piraattituotemaat sekä selvittää, onko tavaramerkin rekisteröinti tietyssä maassa ylipäänsä mahdollista.

Lue lisää tavaramerkistä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.