Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Teoksen on ilmennettävä tekijänsä luovaa panosta ja sen on oltava itsenäinen ja omaperäinen. Se ei saa olla kopio tai jäljitelmä aikaisemmasta teoksesta. Tekijänoikeussuojan saaminen edellyttää, että teos ylittää teoskynnyksen.

Tekijänoikeussuojan kohteena voi olla esimerkiksi kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote. Myös tietokoneohjelmat voivat olla suojan kohteena. Tekijänoikeudella ei voi suojata aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.

Tekijänoikeus kuuluu teoksen tekijälle. Tekijä on aina luonnollinen henkilö. Yhteisö tai yritys voi saada tekijänoikeuksia sopimalla siitä tekijöiden kanssa. Tietokoneohjelmien ollessa kyseessä tekijänoikeus syntyy lain perusteella suoraan työnantajalle. Tekijänoikeus syntyy, kun teoskynnyksen ylittävä teos on luotu. Tekijänoikeuden saamiseksi ei vaadita rekisteröintiä, ilmoitusta tai muun muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus on voimassa teoksen luomishetkestä alkaen tekijän koko eliniän ajan ja vielä 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Taloudelliset ja moraaliset oikeudet

Tekijänoikeus antaa tekijälle sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet viittaavat siihen, että tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataville, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttämällä.

Moraaliset oikeudet liittyvät tekijänoikeuden sisältöön. Kun teos julkaistaan tai esitetään, on tekijän nimi mainittava. Tekijällä on kuitenkin myös oikeus kieltää nimensä mainitseminen teoksen yhteydessä. Teosta ei saa vääristää, typistää tai muuten muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Sitä ei myöskään saa saattaa yleisön saataville tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Teoksen käyttölupa ei anna oikeutta sen muunteluun, vaan siihen on saatava tekijältä erillinen lupa.

Kun teos on julkistettu, siitä saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Teos katsotaan julkistetuksi, kun se on luvallisesti saatettu yleisön saataville.

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain. Taloudelliset oikeudet ovat siirrettävissä, mutta moraaliset oikeudet säilyvät aina tekijällä, rajoitettuja yksittäistapauksia lukuun ottamatta.

Lue lisää tekijänoikeudesta