Apu+Raha™-palvelun kyselyyn vastanneet toivovat parannuksia

Halusimme kerätä palautetta siitä, miten Apu+Raha™ -palvelun kaksi viime vuoden hakukierrosta onnistuivat, jotta voisimme parantaa palvelua. Lähetimme sähköpostilla kyselyt Apu+Raha-palvelun hakijoille ja asiantuntijoille helmikuussa 2024. Kyselyyn vastasi 25 hakijaa ja viisi asiantuntijaa.

 

Kaksi kolmasosaa koki Apu+Raha-palvelun saannin tärkeänä. Yli 50 prosentin mielestä Apu+Raha-palvelulla on positiivinen vaikutus keksinnön edistämiseen. Myös yli puolet suosittelisi palvelua muille.

 

Lähes 90 prosenttia hakijoista piti palvelua luotettavana ja turvallisena. Kolmen neljäsosan mielestä Apu+Raha-palvelu on hyvä osa Ideajalostamo™ -palvelua.

 

Apu-vaiheen palaute oli yli puolen mielestä hyödyllistä. Noin kolmannes piti asiantuntijan antamaa tukea riittävänä. Noin kaksi kolmasosaa arvosti hakemusprosessin opastuksen laadun hyväksi.

 

Kritiikkiä saivat niin alusta kuin tiedottaminenkin

 

Hakijoista yli puolet ei ollut tyytyväisiä saatuun palveluun. Kritiikkiä saivat erityisesti alustan toimimattomuus ja tiedottamisen vähäisyys. Yli puolen mielestä alusta ei toiminut hyvin, hakulomake oli huono ja tiedottaminen ei ollut riittävää. Muutama hakija piti asiantuntijaa epäasiallisena.

 

Yksi selitys tälle on se, että osa asiantuntijoista koki oman osaamisensa riittämättömäksi. Heidänkin mielestään alustaa voisi parantaa ja vuorovaikutusta tehdä helpommaksi.

 

Kyselyssä nousi esille seuraavat keinot alustan ja tiedottamisen parantamiseksi: Vuorovaikutusta helpottaisi mahdollisuus videopuheluihin hakijan ja asiantuntijan välillä. Vastauksissa toivottiin myös asiantuntijalle mahdollisuutta palvella useita hakijoita. Myös arviointikriteerien selkeyttämisestä nähtiin olevan hyötyä.

 

Kiitokset kaikille vastaajille! Ilman apuanne emme pystyisi kehittämään palveluamme.

Keksintösäätiö

06.03.2024

Muut Artikkelit