Apu+Raha rahoituspäätökset on tehty

Keksintösäätiö käynnisti Suomen Kulttuurirahaston tuella ensimmäisen Apu+Raha  hakukierroksen 16.4.2023. Määräaikaan toukokuun loppuun mennessä hakemuksia saatiin 43 kpl, joista 21 oli yrityksen nimissä tehtyjä ja 22 yksityishenkilönä haettuja. 

 

Säätiö nimesi kullekin hakemukselle asiantuntijan, joka perehtyi hakemukseen ja antoi siitä hakijalle palautetta, jolla pyrittiin osoittamaan hakemuksen olennaisimpia puutteita ja kehittämistarpeita. Palautteen pohjalta hakija saattoi sitten täydentää ja parantaa hakemustaan. Parannettujen hakemusten määräpäivään 12.8. mennessä jätettiin 36 hakemusta, joista asiantuntijat sitten antoivat loppupalautteen, sekä pisteytyksen.

 

Keksintösäätiö teki 31.8. päätökset rahoitettavista hankkeista. Päätöksen pohjana on käytetty asiantuntijoiden antamaa palautetta ja pisteytyksiä. Asiantuntijapisteytykset eivät kuitenkaan ole olleet suoraan päätösten pohjana johtuen niiden suuresta vaihtelusta asiantuntjoiden välillä. Pisteytyksen periaatteita tullaan selkeyttämään seuraavaan hakuun.

 

Apu+Raha  -rahoitus myönnetään seuraaville hankkeille:

  1. Lenax Oy – Projisointi ja mittausjärjestelmä rakentamista varten 10.000€
  2. Vext Oy – Vext kotikasvatusjärjestelmä 5.000€
  3. Riina Rubinstein – Teamcare sote-alan verkostosovellus 10.000€
  4. Topias Korpi – Hanke uudenlaisen lämpöpumpun simulointimallin ja toiminnallisen prototyypin rakentamiseksi 10.000 €

 

Rahoituskelpoisia hankkeita olisi ollut reilusti enemmänkin, mutta käytettävissä ollut rahoitus pyrittiin kohdentamaan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävää kaupallista potentiaalia ja joiden toteuttamissuunnitelma on esitetty selkeästi ja uskottavasti. 

 

Apu+Raha  -prosessi tuottaa hakijalle lisäarvoa kolmella tavalla:

  • Laajan ja monipuolisen rahoitushakemuksen täyttäminen pakottaa ajattelemaan asioita monelta kantilta
  • Apu-vaiheen asiantuntijapalaute antaa käsitystä ja näkemystä hankkeen kehittämistä vaativista osista ja ehkä hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä
  • Rahoitusta on tarjolla vain rajoitetulle joukolle hakijoita, mutta rahoituksen avulla hanketta voi ja tulee edistää myös konkreettisesti

 

Kaikilta Apu+Raha  -hakijoilta tullaan pyytämään palautetta sekä hakuprosessista, että asiantuntijan tuottamasta lisäarvosta. Palautteen avulla kehitämme prosessia edelleen niin, että seuraavalla hakukierroksella toiminta olisi vielä nykyistä joustavampaa ja tehokkaampaa. Uusi haku aukeaa 1.10.2023 ja on avoinna lokakuun ajan. Lisätietoja tulossa pian sivustolla apuraha.ideajalostamo.fi. 

 

– Keksintösäätiö-

 

Keksintösäätiö

23.09.2023

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...