Grafituki™ -palvelu on tärkeä ja tyydyttävä palvelu keksijöille

Saimme kuusi vastausta kyselyymme Graftituki-palvelua käyttäneiltä asiakkailta, kuten edellisenä vuonna. Saatuun palveluun oltiin tyytyväisempiä kuin aiemmin. Toisaalta palvelu oli silloin uusi ja tuntematon. Nyt palvelu on vakiintunut osaksi Keksintösäätiön palvelutarjontaa.

 

Tämän vuoden kyselyssä oli huomattavaa, että kaikki käyttäjät pitivät mahdollisuutta saada Grafituki-palvelua tärkeänä ja olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. He olivat täysin samaa mieltä siitä, että palvelun lopputulos oli hyvä ja että sillä oli positiivinen vaikutus keksintöjen edistämiseen. He myös suosittelisivat palvelua toiselle keksijälle. 

 

Suurin osa käyttäjistä oli tyytyväisiä palvelun laatuun, nopeuteen ja helppouteen. He kokivat, että oli helppoa olla vuorovaikutuksessa Grafituki-palvelun kanssa (66,7 %) ja että he saivat tarvitsemaansa asiantuntija-apua.

 

Grafituki-palvelun parannusehdotukset koskivat viestintää ja palvelun hinnoittelua

 

Joitakin käyttäjiä häiritsi sähköpostiviestintä, joka oli heistä jäykkää ja epäselvää. He olisivat halunneet enemmän keskustelua ja palautetta ennen lopputuloksen saamista. He ehdottivat, että palvelu hyödyntäisi enemmän videotapaamisia ja lisäisi kommentointikierroksia. 

 

Kyselyssä kysyttiin, paljonko käyttäjät olisivat valmiita maksamaan palvelusta, jos se olisi maksullinen. Käyttäjien valmius maksaa palvelusta vaihteli suuresti, sadoista euroista tuhansiin.

 

Grafituki-palvelu on parantunut verrattuna aikaisempaan kyselyyn

 

Verrattuna aikaisempaan kyselyyn, on kuitenkin  huomattavissa parannusta palvelun odotuksiin ja suositteluun. Asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä palveluun ja pitivät asiantuntijoita asiantuntevina, ammattitaitoisina ja yhteistyöhaluisina, kuten aikaisemmassakin kyselyssä. Monen mielestä Grafituki-palvelu oli sopiva palvelu ja oikeaan aikaan, mikä osoittaa, että palvelu vastaa asiakkaiden tarpeita.

 

Grafituki-palvelun muodostavat viestinnän ja graafisen suunnittelun ammattilaiset, jotka konkreettisesti auttavat keksijöitä tekemään parempaa viestintää. Tiimin palvelua voi käyttää vaikkapa visuaaliseen suunnitteluun tai viestinnän sisällön rakentamiseen. 

 

Grafituki-palvelu ottaa vastaan uusia hakemuksia keksijöiltä ja innovaattoreilta osoitteessa https://www.keksintosaatio.fi/ideajalostamo/grafituki/

Keksintösäätiö

24.05.2024

Muut Artikkelit