Innovaatiotoimintaa aktivoidaan Kaakkois-Suomessa

Kouvolan kannusteraha

Kouvolan kaupungin kannusterahaa myönnetään vuosittain 15-20 kouvolalaiselle yritykselle yhteensä noin 40 000 € uuden liikeidean, prototyypin tai demomallin tuottamiseen, tuotesuojauksen tai patentoinnin aiheuttamiin kustannuksiin sekä uuden liike-, tuote- tai palveluideoiden kehittämiseen.  Yhteyshenkilönä toimii  Kouvola Innovation Oy:n yritysneuvoja Jukka Antila, jukka.antila@kinno.fi .

Cursor Oy:n patentointiavustus

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor  Oy myöntää Patentointiavustusta n. 250 euron avustusta seudulla asuvalle henkilölle tai siellä toimivan yrityksen patentointi- ja muihin suojauskustannuksiin.  Avustuksen maksamisen ehtona on, että uutuustutkimus on tehty. Avustus voidaan tuplata  nnoin 500 €:oon, jos keksintöä hyödynnetään Kotkan-Haminan seudulla. Cursorin yhteyshenkilönä toimii yrityskehityspäällikkö Pirjo Kuusela, pirjo.kuusela@cursor.fi .

Innovinkki

Innovinkki on Kymen Innovaatioyhdistyksen konsepti, jossa yhdistyksen jäsenet havainnoivat ongelmia tuote- tai palveluympäristössään. Havainnoista raportoidaan yrityksiä tms. ja esitetään niihin tuote- tai palveluparannuksia. Samalla kun yrityksiin tms. otetaan yhteyttä, niitä pyydetään myös Kymen Innovaatioyhdistyksen kannatusjäseniksi. Lisätietoja markku.merovuo@gmail.com .

 

Avoimen innovaatiotoiminnan kasvualusta

Saimaan ammattikorkeakoulu on testannut kokeilevan kehittämisen ekosysteemiä avoimen innovaatiotoiminnan kasvualustana.  Projektissa on toteutettu kolme casea, joista yksi on Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa yhteistyössä toteutettu julkisten palveluiden osallistamiskokeilu. Lisätietoja anu.kurvinen@saimia.fi  ja pasi.juvonen@saimia.fi .

 

Yhteistyö Keksintösäätiön kanssa

Keksintösäätiön edustajina Urho ilmonen ja Arto Tuominen oli kutsuttu 16. maaliskuuta Xamk ammattikorkeakouluun Kotkaan keskustelemaan alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisestä Kaakkois-Suomessa.   Ammattikorkeakoulun tahtotila yhteistoimintaan todettiin hyvin myönteiseksi.  Xamk-ammattikorkeakoulua edustivat palaverissa tutkimusjohtaja Ville Henttu ja sopimus- ja ipr-asiantuntija Minna Pasila.

Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo.

Tavoitteena on koko Kaakkois-Suomen tai vähintään kahden maakunnan yhteistoiminnan kehittäminen. Palaverissa tutustuttiin paitsi edellä esiteltyihin, myös moneen muuhun käynnissä tai suunnitteilla olevaan konseptiin. – Jatkopalaverina kartoitetaan kehittämisyhtiöiden tavoitteita innovaatiotoiminnan kehittämisessä, totesi Kymen Innovaatioyhdistystä neuvottelussa edustanut Markku Merovuo.

Kymen Innovaatioyhdistys ry www.kymeninno.fi, info@kymeninno.fi

Markku Merovuo, puheenjohtaja, puh. 044 333 1891, markku.merovuo@gmail.com

Kirjoittanut Keksintösäätiö

29.03.2018

Muut Artikkelit