Junction 2022 tapahtuman Keksintösäätiön haasteen voittajat

Keksintösäätiö osallistui Junction 2022 Hackathon tapahtumaan Espoon Dipolissa 4.-6.11. Keskeinen tavoite oli saada ehdotuksia siitä, miten Ideajalostamon työskentelyalusta toteutetaan. Ideajalostamoon rakennetaan maanlaajuista verkostoa eri alojen asiantuntijoista arvioimaan, sparraamaan ja tukemaan yrittäjiä ja keksijöitä heidän hankkeissaan. Ideajalostamon avulla keksijät/innovaattorit, innovaatiopalveluita tuottavat organisaatiot ja henkilöt sekä eri alojen asiantuntijat voivat yhdessä jalostaa ideaa eteenpäin kohti toteutuskelpoista innovaatiota. Keksintösäätiö toivoi kilpailijoilta yllättäviä ratkaisuja ja päästämään mielikuvituksen valloilleen.

Junctioniin osallistui reilusti yli 1000 koodaria, ohjelmistokehittäjää, suunnittelijaa ja muita alan ammattilaista ympäri maailmaa. Osallistujat kehittivät 18 toimeksiantajan antamiin haasteisiin ratkaisuehdotuksia ja kilpailivat haasteiden voitosta. Keksintösäätiön haasteen ratkaisemiseen osallistui 21 tiimiä.

Voittajaksi valikoitui ”AI-powered Idea Refinery Platform”-tiimi. Ratkaisussa kehitettiin GPT-3 tekoälyn avulla toimiva älykäs matching menetelmä, jolla keksijän esittämään kehittämistarpeeseen löydetään nopeasti järkevää sisältöä. Ratkaisu myös tunnistaa ja yhdistää oivaltavalla tavalla keksijän/innovaattorin sekä innovaatiopalveluita tuottavan sparraajan ja prosessia tukevat eri alojen asiantuntijat. Ideajalostamon alustan kehittämistä tullaan jatkamaan nyt näistä lähtökohdista.

Ylhäällä Keksintösäätiön puheenjohtaja Juhani Talvelan kanssa ”AI-powered Idea Refinery Platform”-tiimin Riku Wessman ja Magret Jokela, alhaalla Mari Lahti ja Nea Harjanne.

Toisen palkinnon sai ”J2M2”-tiimi. Heidän Ideajalostamon alustansa vahvuutena oli hyvin suunniteltu käyttöliittymä, jonka kautta keksijä voi esitellä ideaansa, ja tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden ja innovaatiopalveluiden tuottajien kanssa. 

Juhani Talvelan seurassa “J2M2”-tiimin Jere Niemi ja Joonas Räikkönen.

Kolmas palkinto annettiin ”Idea Refinery Lab”-tiimille heidän vahvasta työstään loogisen ja selkeän käyttöliittymän kehittämiseksi. 

”Idea Refinery Lab”-tiimin Tedj Eddine Oucif, Abderraouf Kara ja Imad eddine Reguig berra Juhani Talvelan kanssa.

– Viikonlopun tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen, vaikka samalla myös todella työntäyteinen, sanoo Keksintösäätiön puheenjohtaja Juhani Talvela

Haasteen esittelyyn ja tiimien sparraamiseen osallistuivat myös Keksintösäätiön hallituksen jäsenet Timo Nyberg ja Petri Peltonen

– Tilaisuus oli erittäin hyödyllinen Keksintösäätiölle. Säätiö sai runsaasti näkyvyyttä osaavien ohjelmistonörttien joukossa, joka edustaa merkittävää innovaatiopotentiaalia Suomessa ja kansainvälisesti. Voittanut Kiuas-tiimin ehdotus sisälsi syvää näkemystä sekä innovaatioiden kehittämisestä että tekoälyn ja digitalisaation käyttämisestä Ideajalostamon toteuttamisessa, kiteyttää Timo Nyberg.

Kirjoittanut Keksintösäätiö

07.11.2022

Muut Artikkelit