Keksijöiden Tukisäätiölle Kulttuurirahastolta 100 000 euroa

Suomalaisten Keksijöiden Tukisäätiö, SKTS sai 27.2. jo kolmannen kerran vastaanottaa Kulttuurirahaston apurahan. Vuonna 2014 sen suuruus oli 20.000, vuonna 2015 50 000, vuonna 2016 0 ja tänä vuonna siis 100 000 euroa.

Tämä jos mikä osoittaa, että keksiminen on kulttuuria ja sen tuloksena syntyy ja kehittyy asioita ja mahdollisuuksia, joita kukaan ei olisi osannut ennakoida.
SKTS on alusta asti keskittynyt nuorten ja innovaatioprosessin alkuvaiheissa olevien keksijöiden taloudelliseen tukemiseen pienimuotoisilla 500 – 3000 euron apurahoilla. Niitä on suunnattu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden opiskelijoille sekä Keksijäin Keskusliiton ehdottamille nuorille keksijöille.
SKTS:n myöntämän tuen merkitys moninkertaistui, kun valtio TEM:n päätöksellä vuoden 2014 alusta lakkautti n. 10 miljoonan euron tuen Keksintösäätiölle, jonka seurauksena yksityiset ilman Y-tunnusta toimivat keksijät eivät enää ole voineet saada valtion tukea keksintöjensä kehittämiseen.
Tänä vuonna tukea voidaan myöntää entistä useammalle nuorelle keksijälle. Osa tuesta jaetaan vielä tänä keväänä ja osa syksyn kuluessa. Tulevien vuosien tuki on täysin riippuvainen SKTS:n tulevaisuudessa saamista lahjoituksista tai testamenteista.

Nyt kannattaa käydä katsomassa aikatauluja ja ehtoja säätiön kotisivuilla www.keksijoidentukisaatio.fi .

KEKSINNÖILLÄ SUOMI NOUSUUN!

Timo Kivi-Koskinen
Suomalaisten keksijöiden tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja
timo@kivi-koskinen.com

Keksintösäätiö

11.04.2017

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...