Keksintösäätiö kumppaniksi Eurooppalaiseen innovaatiohubiin

Keksintösäätiö on mukana EU-komission sekä Työ- ja Elinkeinoministeriön rahoittamassa Location Innovation Hub (LIH) hankkeessa. Säätiö tuottaa hankkeeseen osallistuville paikkatietoalan yrityksille ja innovaattoreille Ideajalostamo-palvelua, joka tuottaa Suomeen uuden ja ainutlaatuisen tavan keksintöjen ja innovaatioideoiden kehittämiseksi konkreettisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, sekä kaupalliseen menestykseen. 

– Paikkatietoon perustuvat innovaatiot tuovat mukanaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin. LIH-konsortioon osallistuminen avaa Keksintösäätiölle laajan verkoston alan yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Säätiö edistää suomalaisten keksintöjen tuottamista ja hyödyntämistä, ja tässä verkostossa mukana oleminen on vahvuus koko konsortiolle, sanoo Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja Juhani Talvela.

Location Innovation Hubin (LIH) toimintaa koordinoi Maanmittauslaitos. Hankkeeseen osallistuu 27 osatoteuttajaa sekä 20 liitännäiskumppania. Tavoitteena on laajentaa paikkatiedon eli sijaintiin liittyvän tiedon hyötykäyttöä palveluissa, uudessa liiketoiminnassa ja teknologiassa sekä tuottaa näiden avulla uusia hyötyjä yhteiskunnalle.

– Paikkatieto ja sen tehokas hyödyntäminen on yhteiskunnan digitalisaation osa-alue,  jolla luodaan uutta teknologiaa, uusia palveluita ja kasvatetaan tuottavuutta liikkumisen ja muun paikkaan sidotun toiminnan alueella. Paikkatieto on tullut kaikkien käytettäväksi esimerkiksi gps:n, erinäköisten läsnäoloantureiden ja kuvantunnistuksen muodossa. Se antaa myös pienille toimijoille oivan mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Suomessa on jo pitkään ollut hyvää paikkatietoa saatavilla etenkin kaupungeista, ja sen varaan on kehitetty erilaisia sovelluksia. Kaapelointien ja maanalaisten johtojen sekä putkien paikantaminen on jo pitkään ollut digitaalisesti mallinnettua. Myös erilaisten autonomisten kulkulaitteiden soveltaminen esimerkiksi ruoanjakeluun on jo edennyt kaupalliseksi palveluksi. Yksi vahvasti kehittyvä alue ovat myös digitaaliset kaksoset eli digitaalisesti mallinnetut reaalimaailman kohteet. LIH luo oivalliset puitteet suomalaisten keksintöjen edistämiselle, paikkatietoasiantuntija Timo Nyberg Keksintösäätiön hallituksesta toteaa.

Keksintösäätiöstä ja Ideajalostamosta

Ideajalostamo on Keksintösäätiön uusi palvelu, joka tuottaa pk-yrityksille, keksijöille ja innovaattoreille varhaisen vaiheen tukipalveluita keksintöjen tai innovatiivisten ideoiden edistämiseen. Se yhdistää kansallisen innovaatioekosysteemin eri haarat muodostamaan valtakunnallisen palvelun, jolla on vahva alueellinen läsnäolo. Tämä mahdollistaa teollis- ja tekijänoikeuksien sekä immateriaalioikeuksien kehittämisen, suojaamisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Ideajalostamo yhdistää keksijä-innovaattorin, kuntien ja alueiden innovaationeuvonnan sekä tutkimus- ja oppilaitosten asiantuntemuksen tarpeet ja osaamiset kansalliseksi alusta- ja palveluratkaisuksi. 

Digialustana Ideajalostamo tarjoaa keksijöille ja yrityksille työkaluja ja keinoja arvioida keksintönsä potentiaalia ja selvittää miten sitä pitäisi kehittää. Kehittämisyhtiöille ja muille innovaatiopalveluille Ideajalostamo toimii työskentelyalustana, jossa tehdään yhteistyötä keksijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Innovaatioideoiden käsittelyyn haetaan mukaan kunkin alan parhaat asiantuntijat. Ideajalostamo yhdistää yksityisten yritysten ja  tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja oppilaitosten asiantuntemuksen uuden, valtakunnallisen osaajaverkoston kehittämisessä. 

Tehostettujen palvelujen tarjoaminen alkuvaiheen keksijöille ja innovaattoreille edistää merkittävästi uusien keksintöjen ja innovaatioiden luomisen, suojan ja hyödyntämisen tehokkuutta yrityksissä sekä kansallisen innovaatiotalouden vauhdittamista.

EDIH – digitaaliset innovaatiohubit

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Jokaiseen EU-maahan perustetaan muutamia hubeja, joiden on tarkoitus koordinoida ao. maissa Digitaalisen Euroopan -ohjelman toteuttamista omialla teema-alueillaan. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) nimitti Suomen ehdokkaat, joista Euroopan Komissio valitsi rahoitettavaksi paikkatiedon hyödyntämistä kehittävän Location Innovation Hubin (LIH), sekä kolme muuta hubia. LIH keskittyy digitaalisen paikkatiedon kehittämiseen ja hyödyntämiseen laajan osatoteuttaja- ja yhteistyöverkoston kanssa. Se pohjautuu Suomen vahvaan perinteeseen paikkatiedon, 3D-mallinnuksen ja digitaalisten kaksosten kehittämisessä. Ensimmäiset digitaaliset kaupunkimallit perustettiin Suomeen jo 1990-luvun alussa. LIH:n toiminta käynnistyy syksyllä 2022.

Keksintösäätiö

27.07.2022

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...