Keksintösäätiö loi alan koulutuksen Suomeen

Keväällä 2016 käynnistyi ensimmäinen keksintöpainotteisen tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon tähtäävä koulutus. Koulutuksen järjestää Rastor Oy vahvassa yhteistyössä Keksintösäätiön kanssa. Koulutus kestää työn tai yrittäjyyden ohella suoritettuna noin puolitoista vuotta ja se vastaa II asteen tutkintoa. Koulutuspäiviä järjestetään noin 1,5 kk välein yhteensä 11 kpl Helsingissä ja Turussa.

Nk. Keksijäkoulusta valmistuu ammattilaisia, joiden osaamisalueena ovat nimenomaan keksinnöt. Koulutusohjelman aikana käsitellään laaja-alaisesti aiheeseen liittyviä teemoja; lähtien keksijän persoonasta ja päätyen liike-elämän perusoppeihin immateriaalioikeuksineen. Luonnollisestikin keksimiseen liittyvät ydinasiat, kuten protoaminen, sopimusten tekeminen ja suojaaminen ovat vahvasti mukana koulutuksessa. Koulutukseen hakeutui osallistujia ympäri Suomen ja koulutukseen valittiin reilu 20 osallistujaa.

Loimme keksijäkoulun selkeään tarpeeseen, sillä lähes kaikilla luovilla aloilla on oma koulutuksensa. Ja keksijä kuitenkin tunnustetaan verotuksellisestikin ammatiksi. Toteuttajaksi lähti Rastor Oy, ja olen ollut iloinen yhteistyöstä heidän kanssaan. Oppimateriaali on hyvin käytännönläheistä, suoraa kokemusta keksijän elämästä ja tuotteistamisesta kaikkine kiemuroineen. Keksijä on kuitenkin aina se, joka laittaa innovaation alulle. On siis hyvä olla osaamista, jotta kyvyt pääsevät oikeuksiinsa, kertoo Samuli Penttinen, joka työskenteli sovitusti hetken aikaa Säätiön alaisuudessa, KeksintöKeskus Oy:n toimitusjohtajana.

Penttinen on suomalainen palkittu keksijä ja hänen tietotaitonsa Suomen innovaatiosektorilta, varsinkin keksinnön alkuvaiheissa, on hyvin konkreettista.

Suomessa on tarjolla laaja skaala erilaisia liike-elämän koulutuksia ja monen tasoisia osaajia. Osaajia tarvitaan, jotta keksinnöstä tulee innovaatio, eli se kaupallistuu. Jokainen liikeideakin on keksintö, eli jokainen menestyvä yritys rakentuu pienen keksinnön varaan tai sen ympärille, jonka myötä sillä on mahdollisuus pärjätä kiristyneessä kilpailussa ja markkinassa.

Tämä keksintöpainotteinen räätälöity koulutusohjelma keskittyy paljon alkusiemenen hoivaamiseen ja keksijän tarpeisiin, jotta ideasta saataisiin synnytettyä liike-elämään kelvollinen innovaatio. Koulutukseen osallistuvat henkilöt ovat monen ikäisiä ja useimmilla heistä on myös omia keksintöjä, joita he koulutuksen edetessä vievät eteenpäin. Muutamat osallistujat ovat osoittaneet jopa kiinnostusta ja halua perustaa keksijöille suunnattu palveluyritys. Viimekertaisen koulutuspäivän aikana herätti vilkasta keskustelua mm. innovaatioseteli, rahoitukset ja niiden hakeminen.

Jälkeenpäin ajatellen, onhan se ollut aika absurdia, että näin merkittävällä osa-alueella ei ole ollut minkäänlaista opiskelumahdollisuutta, saati pätevyyttä, varsinkaan Suomessa. Toki Keski-Euroopasta löytyy isojakin innovaatio-opistoja, mutta niissä koulutukselle on laitettu nelinumeroinen hintalappu. Tässä Rastorin ja Keksintösäätiön yhteisessä koulutusohjelmassa osallistujan maksuosuudeksi muodostuu kuitenkin vain murto-osa noista Keski-Euroopan hinnoista, sillä tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista saada euromääräisesti todella merkittäviä tukia. Mielestäni veroeurot menevät tässä kohtaa juuri oikeaan paikkaan ja ne tulevat varmasti tuottavaksi laajemmin katsottuna. Vaikka Keksintösäätiön toiminta ei ole ollut niinkään näkyvää viime aikoina, niin kulisseissa on kuitenkin jo kovasti hyvänsuuntaista kuhinaa, kertoo Penttinen.

Saatujen palautteiden ja keksijöiden keskuudessa nousseen kiinnostuksen vuoksi ollaan parhaillaan muodostamassa seuraavaa keksintöpainotteista räätälöityä koulutusohjelmaa, joka tullee starttaamaan vuoden 2017 aikana. Koulutuspaikkakunta on vielä tässä vaiheessa auki mutta siitä ja koulutuksen sisällöstä saat lisätietoa olemalla yhteydessä Rastor Oy:n Marjaana Rothiin (040 534 8679, marjaana.roth@rastor.fi) tai Keksintösäätiöön.

Keksintösäätiö

18.01.2017

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...