Keksintösäätiön Apu+Raha -palvelu käynnistyy keväällä 2023

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Keksintösäätiölle 100 000 euroa uuden Apu+Raha -palvelun perustamiseen. 

Tämä uusi palvelu myöntää rahoitusta yksityisille keksijöille ja pienille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta muista lähteistä, kuten ELY:stä tai Business Finlandista.

Palvelun tavoitteena on edistää suomalaista keksintötoimintaa tuottamalla keksijöille neuvontaa ja rahoitusta heidän keksintöprojektiensa kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Palvelu yhdistää asiantuntevan arvioinnin ja neuvonnan, sekä rahoituksen.

Apu+Raha -palvelua haetaan hakemuksella, jonka käsittelee arvioijat. Arvioijat ovat Keksintösäätiön nimittämiä asiantuntijoita, jotka käyvät läpi hakemukset, tunnistavat puutteet ja pyytävät hakijaa lisäämään tarvittaessa tietoja ja selvityksiä, jotta kokonaiskuva hahmottuu paremmin. Tämä on Apu-osa ja 1-2 iteroinnin jälkeen hakijalla on paljon parempi hakemus kuin alkuperäinen versio. Tarvittaessa iterointeja voidaan tehdä useampia, mutta olennaista on saada hakemus nopeasti siihen tilaan, että siitä voidaan tehdä rahoituspäätös. Lopuksi arvioijat antavat Keksintösäätiölle suosituksen. 

Yhteistyöstä on sovittu toistaiseksi naiskeksijäverkosto QUIN-Suomi ry:n ja Suomen Keksijäin Keskusliitto ry:n kanssa, jotka etsivät riveistään asiantuntijoita. Kumppaniverkostoa on tarkoitus laajentaa.

Ensimmäinen hakuaika on 1.4 – 31.5.2023 ja toinen hakuaika 1.10-30.11.2023. Mahdollinen kolmas haku voidaan järjestää tammikuussa 2024. 

Keksintösäätiö tiedottaa lisää heti hakualustan valmistuttua.

Kirjoittanut Keksintösäätiö

17.02.2023

Muut Artikkelit