Keksintösäätiön lausunto ehdotukseen Suomen IPR-strategiaksi

Kansallinen IPR-strategia määrittää Suomen IPR-järjestelmän kehittämisen tavoitteet ja 15 toimenpidettä niiden saavuttamiseksi. Strategia ulottuu vuoteen 2030 ja sen avulla Suomi vahvistaa innovaatiotoimintaansa ja etenkin pk-yritysten kykyä hyödyntää luovaa pääomaansa (intellectual property, IP) sekä IPR-oikeuksiaan. Lausunnot annettiin tämän strategialuonnoksen pohjalta.

Keksintösäätiöltä pyydettiin lausuntoa strategiaehdotukseen. Säätiön on 21.1.2022 antanut lausunnon, jossa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

1. Strategian tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja mitattavia

2. IP-neuvontapalveluita tulee tuottaa etenkin pk-yrityksille ja yksityisille keksijöille ja innovaattoreille

3. Pk-yrityksille ja yksityisille keksijöille tulee järjestää rahoitusta  IPR-oikeuksien hankkimiseen ja puolustamiseen

Muut keskeiset havainnot ja ehdotukset löytyvät tästä Keksintösäätiön antamasta  lausunnosta.

Keksintösäätiö

21.01.2022

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...