Suomen Yrittäjät mukaan Keksintösäätiön kehittämiseen

Millainen rooli innovaatiotoiminnalla ja kasvuyrittäjyydellä on SY:ssä?  Mikä on innovaatiopolitiikkanne?

– Kun digitalisaatio mullistaa taloutta ja yhteiskuntaa, innovatiivisuudella on entistä suurempi rooli yrityksissä. Yritysten on välttämätöntä panostaa toimintansa ja tuotteidensa kehittämiseen ja innovatiivisiin ratkaisuihin ylläpitääkseen kilpailukykyään. Keskeinen tavoitteemme on innovaatioympäristö, joka kannustaa yrityksiä TKI-investointeihin ja tarjoaa siihen myös pienille ja keskisuurille yrityksille soveltuvia tukimuotoja. Business Finlandin innovaatioseteli on tällaisesta hyvä esimerkki.

– Pk-yritysbarometrimme mukaan yrityksistä noin joka kymmenes on voimakkaasti kasvuhakuinen. Nuoret yritykset, digitaalisesti suuntautuneet yritykset ja astetta isommat pk-yritykset ovat muita kasvuhakuisempia. Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään kymmenen henkeä ja jonka työntekijämäärän keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana. Tällaisia on Suomessa noin hieman alle 1 000.

– Olemme perustaneet alkuvuodesta Suomen Yrittäjiin kasvuyrittäjien verkoston. Sen tarkoitus on yhdistää kasvuhakuisia yrittäjiä eri taustoista ja edistää kasvun kulttuuria ja kasvumyönteistä toimintaympäristöä.

 

Lisää panostuksia radikaaleihin innovaatioihin

Mikä on SY:n fokus innovaatiotoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa? 

– Fokuksemme on vahvistaa kansallista innovaatiokykyä ja -panostuksia. Vain näin varmistamme yritysten kannattavuuden ja julkisten organisaatioiden kestävyyden teknologisoituvassa maailmassa. Tarvitsemme panostuksia ensinnäkin pidemmällä aikavälillä korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa kypsyviin radikaaleihin innovaatioihin. Lisäksi meidän on vauhditettava yrityksissä lähempänä markkinoita etenevää tuote-, organisaatio- ja prosessikehitystä, missä arkisemmat innovaatiot näyttelevät merkittävää osaa. Keskeistä on myös tiivistää yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tässä rajapinnassa tapahtuvaa teknologiansiirtoa. Myös keksijöiden ja yritysten lähentäminen on tarpeen.

Minkälainen rooli SY:llä tulee olemaan Keksintösäätiössä?

– Pyrimme tuomaan Keksintösäätiön toimintaan monipuolista yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemin näkemystä.

Mitä odotatte Keksintösäätiöltä?

– Toivomme saavamme säätiöltä aloitteita siihen, miten voisimme yrittäjäjärjestönä kehittää vaikuttamis-, palvelu- ja verkottamistoimintaamme vielä paremmin innovatiivisia yrittäjiä tukevaksi.

Oletteko tyytyväisiä Tekesin toimintaan?

– Business Finland eli entinen Tekes on keskeisessä asemassa kehitettäessä kansallista innovaatiokapasiteettia. Tämä on totta erityisesti yrityskentällä, jossa BF:n toiminta on ollut viime vuosien resurssileikkauksista huolimatta kiitettävää. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että BF on ollut valmis kokeilemaan uudenlaisia instrumentteja pienempien innovaatiohakuisten yritysten tukemiseksi. Innovaatioseteli on tästä hyvä esimerkki. Parannettavaakin toki löytyy. Yksi epäkohta on, että toiminimiyrittäjät eivät ole oikeutettuja kaikkiin BF:n instrumentteihin, esimerkiksi juuri innovaatioseteliin. Yrittäjiä olisi kohdeltava tasapuolisesti yritysmuodosta riippumatta.

Kirjoittanut Keksintösäätiö

29.03.2018

Muut Artikkelit