Teamcare™ mullistaa sote-palvelujen valvonnan

87-vuotias Jaakko asuu yksityisessä palvelutalossa. Palveluntuottaja laatii yritykselleen omavalvontasuunnitelman, jonka tulisi turvata kaikkien asukkaiden lainmukaiset ja laadukkaat palvelut, esimerkiksi säännöllisen ulkoilun. Usein luvatut palvelut jäävät kuitenkin hyviksi ideoiksi paperille kenenkään siitä tietämättä. Tällä hetkellä valvonnan keinot rajoittuvat palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaan sekä pienillä resursseilla toteutettuihin, mahdollisiin valvontaviranomaisen pistokäynteihin.  Teamcare™-toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta Jaakko ja hänen eri puolilla Suomea asuvat omaisensa sekä palvelun ostaja eli hyvinvointialue pystyvät seuraamaan ajantasaisesti Jaakon palveluiden toteutumista ja reagoimaan, jos Jaakkoa ei ole viety ulos vaikkapa kolmeen viikkoon.  

Jaakon sijasta tapausesimerkkinä olisi yhtä hyvin voinut olla lastensuojelun palveluissa oleva perhe tai kotihoidon asiakas. 

Psykiatrinen sairaanhoitaja Riina Rubinstein kehitti Teamcare-toiminnanohjausjärjestelmän. Se toimii sekä ammattilaiselle että asiakkaalle ja hänen verkostolleen myös mobiilisovelluksena.  

— Teamcare ohjaa prosessia lainmukaiseksi ja tuottaa huomattavasti nykyisiä järjestelmiä enemmän dataa prosessista asiakkaalle, palveluntuottajille, hyvinvointialueelle sekä valvontaviranomaisille. Lisäksi se mahdollistaa tehokkaan monitoimijaisen yhteistyön ja tiedonmuodostuksen, Rubinstein kertoo. 

 

Verkostosovellus kannustaa yhteistyöhön 

 

Sysäyksen keksinnölle antoi Rubinsteinin omakohtainen kokemus sote-palvelujärjestelmän ja sen valvonnan toimimattomuudesta. Riina Rubinsteinilla on myös monipuolinen ammatillinen kokemus sekä sosiaali- että terveyspalveluista ja innovaattorin luonne. Teamcare kehittyi Rubinsteinin mukaan kolmessa vaiheessa. 

Kehittämisen alkutaipaleella hän opiskeli kahta ylempää korkeakoulututkintoa, joissa Rubinstein ryhtyi tutkimaan sote-alan palvelujärjestelmiä. Kun monitasoiset ongelmat ja ymmärrys palveluista kirkastuivat usean vuoden tutkimisen tuloksena, idea järjestelmää tukevasta työkalusta jalostui vähitellen nykyiseen muotoonsa.  

Teamcaren ensimmäinen versio oli hänen mukaansa ohjauksen, arvioinnin ja valvonnan menetelmä, joka oli käytännössä netistä ladattavissa oleva paperinippu. Asiakas tai omainen saattoi viedä sen mukanaan palveluista vastaavalle ammattilaiselle. 

Toisessa vaiheessa idea kehittyi digitaaliseen muotoon ja “siten mahdollisti verrattoman paljon enemmän”. Teamcare toimi siis jo verkostoapplikaationa ennen merkittävimmän innovaation muotoutumista. 

—  Kun kehitin tätä, tutkin samalla palvelujärjestelmää asiakkaan, omaisten, hyvinvointialueiden ja valvontaviranomaisen näkökulmasta. Ymmärsin, että digitaalisella työkalulla saadaan koko verkosto aktivoitua prosessin eri vaiheisiin. Teamcare ohjaa ja osallistaa verkostoa suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja valvonnassa sekä tuottaa dataa prosessista kaikille tasoille. Näin sillä pystytään valvomaan lähes kaikkia sote-palveluita sekä tehostamaan palveluita aktivoimalla eri toimijat asiakkaan verkostossa yhteistyöhön, Rubinstein sanoo. 

 

Teamcare huomioi myös asiakkaan ja omaisten näkökulmat 

Teamcaren avulla myös tiedontuotanto ja -muodostus muuttuvat, kun asiakas ja hänen verkostonsa pääsevät kirjaamaan omat näkemyksensä asiakkaan tilanteesta ja palveluista. 

Asiakaskertomus on monessa mielessä merkittävä asiakirja, jolla seurataan asiakkaan vointia ja todennetaan palvelun sisältöä. Sen pohjalta tehdään pienet ja isot päätökset. Ristiriitatilanteissa asiakaskertomus saattaa toimia merkittävänä todisteena oikeudessa.  

Rubinsteinin mukaan tällä hetkellä sosiaalipalveluiden asiakaskertomukset perustuvat lähes ainoastaan palvelutuottajien antamiin tietoihin sekä viranomaisten tekemiin tulkintoihin tilanteesta. Teamcare voi tuoda tähän muutoksen. Kun asiakas ja hänen omaisensa pääsevät itse kirjoittamaan mobiilisovelluksen kautta omat näkemyksensä, saadaan nykyistä monipuolisempi kuva asiakkaan tilanteesta. 

Keksinnölle on myönnetty Keksintösäätiön 10 000 euron Apu+Raha™.  Rubinstein aikoo käyttää saamansa apurahan Teamcaren kehittämiseen edelleen. Talven aikana tuotantoon on tulossa MVP eli Minimum Viable Product, prototyyppi, jolla Teamcarea voidaan pilotoida käytännössä.  

Sote-palvelut maksavat noin 22 miljardia vuodessa, mistä sosiaalipalvelujen osuus on 8,5 miljardia. Yksistään lastensuojelun sijaishuollon palvelut maksavat yli miljardin. Sijaishuollon palveluntuottajista yli 90 prosenttia on yksityisiä. Palveluiden toteutumisesta, niiden laadusta ja asiakkaiden voinnista on nykyisillä valvonnan keinoilla hyvin vähän konkreettista tietoa saatavilla. 

 

Haastattelupyynnöt ja hankkeesta kiinnostuneet: 

Riina Rubinstein
riina.rubinstein@gmail.com
puh. 040 586 6333 

 

Keksintösäätiö

31.10.2023

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...