Uudella immobilisaatiotelineellä merkittävä ajansäästö terveydenhuollossa

Maija Meikäläinen on kävelylenkillä talvella. Sää on liukas, ja hänen jalkansa lipeää jäisellä asfaltilla. Maija kaatuu ja saa murtuman jalkaansa. Hän hakeutuu yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen. Siellä kipsaaja asettaa hänen jalkansa oikeaan asentoon telineen avulla, joka pitää hänen jalkansa paikoillaan sillä aikaa, kun kipsaaja kipsaa sen. Kipsaaja ei voi vaikuttaa siihen, paljonko potilaita tulee päivystykseen, mutta työn kuormittavuuteen ja ergonomiaan hän voi vaikuttaa tulevaisuudessa immobilisaatiotelineellä. 

 

— Raajojen vaivoja hoitava terveydenhuollon ammattilainen voi säästää lähes 50 prosenttia raajojen toimenpiteisiin käytettävästä ajasta, kun hänen ei tarvitse hakea apulaisia pitämään raajaa oikeassa asennossa kipsauksen ajan, vaan selviytyy tehtävästä itse telineen avulla, sanoo turkulainen bio- ja kemiantekniikan insinööriksi opiskeleva Pekka Nätti, jolle keksintö toi 10 000 euron Apu+Raha™ -tuen Keksintösäätiöltä. Nätti on ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja, joka on työskennellyt muun muassa päivystyksen kipsaajana.

 

Monikäyttöisellä asennonpitotelineellä saa  raajan moniin asentoihin

 

Asennonpitotelineen ansiosta raajojen toimenpiteet pystytään tekemään nykyistä nopeammin ja entistä pienemmillä resursseilla. Telineestä tekee uniikin se, että se on monikäyttöinen ja sillä saa raajan erilaisiin asentoihin. Se ei sovellu ainoastaan jalkojen kipsaamiseen, vaan myöskin vaikkapa haavojen hoitoon ja myös käsivammoihin.

 

— Tätä pystyy käyttämään useisiin toimenpiteisiin. Jos esimerkiksi käsi joudutaan reponoimaan eli asettamaan murtuma tai sijoiltaan mennyt nivel paikoilleen. Nykyisin, kun käsi laitetaan vetoon, se vaatii vähintään 2—3 terveydenhuollon ammattilaista, mutta telineen avulla veto onnistuu helpommin ja vähemmällä väellä, Nätti luettelee keksinnön etuja.

 

Innovaatiot terveydenhoidon ahdingon helpottajina

 

Hoitohenkilökunnan työajan säästäminen on Nätin  mukaan tärkeää, koska alalla vallitsee paha työvoimapula, mikä vaikuttaa myös hoidon laatuun. Hän näkee yhdeksi ongelman ratkaisuksi innovaatiot, mihin terveydenhoidon henkilökuntaa tulisi kannustaa nykyistä enemmän.

 

— Innovaatiot ja innovaatiokulttuuri ovat tärkeässä roolissa ratkaistaessa tätä ongelmaa, kuten esimerkiksi asennonpitoteline, jonka perusideana on vapauttaa terveydenhuollon resursseja ja keventää työn kuormittavuutta.

 

Hoitohenkilökunnan lisäksi keksinnöstä hyötyvät sekä koko organisaatio, mikä saa aikaan säästöjä, että hoidettava potilas, koska apuväline minimoi inhimilliset virheet. Siten hoidon laatu ja lopputulos paranevat.

 

Kipsinalussukka suojaa sekä potilasta että kipsiä

 

Pekka Nätti on keksinyt telineelle oheistuotteenkin. Kaksikäyttöisen kipsinalussukan tarkoituksena on edistää kipsaamista ja parantaa hoidon laatua. Sukka toimii hyvin yhteen telineen kanssa.

 

— Teline ja sukka syntyivät ollessani armeijassa lääkintämiehenä, kun varusmiehillä ja -naisilla oli paljon rakkoja ja haavaumia jaloissa. Niistä ajoista idea apuvälineestä on kehittynyt paljon eteenpäin. 

 

Nätti on suunnitellut jo prototyypin, ja nyt on tarkoituksena lähteä seuraavaksi valmistamaan prototyyppiä. Hän toivoo saavansa selätettyä mahdolliset ongelmat kesään mennessä, jotta hän pääsee kunnolla testaamaan immobilisaatiotelinettä. Nätti on jättänyt keksinnöstä suojaushakemuksen.

 

— Aion hioa sitä niin kauan, että voin olla ammattilaisena tyytyväinen lopputulokseen, Pekka Nätti toteaa.

 

Haastattelupyynnöt:

Pekka Nätti

puh.  045 137 8567

pekka.v.natti@gmail.com

Keksintösäätiö

01.03.2024

Muut Artikkelit