YritysVeistämö käynnistää innovatiivisen protoverstaan

YritysVeistämö (osk) on rakentamassa Keksintösäätiön tuella ProtoVerstasta Espoon Suomenojalle.

ProtoVerstas asettuu palveluissa täydentävästi protoverstaiden valikoimaan:

 • pajassa ei saa tehdä lastuavaa eikä tulityötä, hiontaa kyllä
 • mitään suuria lattialla seisovia koneita ei ole
 • kädessä pidettäviä työkaluja kirjava ja laaja kokoelma
 • spraymaalaus ja seripainanta ovat mahdollisia
 • vakituinen vieras saa oman lukittavan kaapin käyttöönsä
 • salassapidosta tehdään joukkosopimus

Verstas toimii liiketoimintaperiaatteella, mutta mahdollisimman edullisin taksoin, vaikka paikalla on aina henkilökuntaa. Verstas on saanut tukea perustamiseen ja käynnistämiseen Keksintösäätiöltä. Alkuvaiheessa on tarjolla pieni määrä ilmaisia ja alennettuja käyntivuoroja.

Verstas asettuu palveluissa protoverstaiden valikoimaan täydentävästi. Pajassa ei saa tehdä lastuavaa eikä tulityötä. Muutenkaan mitää suuria koneita ei ole, vaan kirjava ja laaja kokoelma kädessä pidettäviä työkaluja. Salassapidosta tehdään joukkosopimus ja vakituinen vieras saa oman lukittavan kaapin käyttöönsä. Verstas toimii liiketoimintaperiaatteella, mutta mahdollisimman edullisin taksoin, vaikka paikalla on aina henkilökuntaa.

YritysVeistämön ProtoVerstaan on syntymässä Espoon Suomenojalle osotteeseen Hyljeluodontie 3 K 2. Aistinvarainen navigointikin on helppoa, koska paja on Espoon Bauhausista 300m etelään, kohti voimalaitoksen piippuja ja kadulta käännytään ensimmäisestä portista oikealle. Rakennus on silloin kulkusuuntaan oikealla.

YritysVeistämö osk

YritysVeistämö on kesällä 2016 syntynyt yhteisö (ei työosuuskunta), joka yhdistää keksijöiden teknologiota liikeyrityksiksi, joita kootaan toimiviksi asiakasryhmäkohtaisiksi liiketoiminnoiksi. Niitä tarjotaan valmiina, pieninä, mutta jo markkinoillaolevina erityisesti Kultaisen Kädenpuristuksen saaneille kokeneille henkilöille, jotka voivat hankkia sen uudeksi toimeentulolähteeksi (vaikkapa suku- tai perheyhtiönä) ja alkavat omistajina laajentaa sekä sen tuotantoa että markkina-aluetta. Pikaraketteja ei Veistämöstä ole tarkoitus lähettää. Rahoituksen VC- js BA-vaihe jäävät yrityksen hakkineen henkilön hoidettaviksi yhtiön itsenäistyttyä.

Vuoden 2017 alkaessa Yritysveistämö testaa konseptiaan ja kehittää sopimuskuvioita. – tuotteiden kotimaisuusaste yli 90% . Komponenttien alkuperä on muualla vain, jos suomalaisia ei löydy.

Tilasto nykytilasta näyttää suurin piirtein tältä:

 • jatkokelpoisia teknologioita yli 20
 • kehitteillä olevia laivoja 4, asiakassegmenttejä 8+
 • alivalmistajia 4+, valtaosa ns eettisiä, ulkopuolisia tuotantopaikkoja 3
 • luotseja 2, tuottajia 1 , kapteeneita 0
 • keksijöitä 1, varustajia 1, sponsoreita 1

Taustaa

Suomessa on pitkä perinne keksijöiden yhteisille ja omille pajoille.

Muutama vuosikymmen sitten, kun keksijäyhdistyksiä alkoi syntyä enemmän, myös niihin syntyi omia verstaita ja pajoja. Nimenomaan verstaat kokosivat jäsenistön paikalle, puhumaan muustakin. Yksi tällainen on Helsingin Keksijöillä (http://hekery.fi/?page_id=42)

Kuten yhdistystoiminnassa yleisestikin, alkuporukka oli aktiivista ja myöhemmin mukaan tulleet eivät samalla tavalla ottaneet tai saaneet aktiivista otetta toiminnasta. Näin myös verstaiden toiminta hiipui, muun yhdistystoiminnan tahdossa, ellei nopeamminkin.

Verstaiden varustus oli luonnollisesti sellaista mitä muualla ei ole; suuria työstökoneita sekä metallille että puulle. Nykyään pruuffit ja protot eivät pääasiassa niillä synny.

Jos omaperäisesti nimetään keksintöjen rinnalle niksinnöt ja fiksinnöt, voivat juuri ne sopia metallipajoissa tehtäviksi, yksittäiskappaleina tai pieninä sarjoina.

Toisaalta on syntynyt keksijäverstaiden kanssa samaa tarkoitusta palvelevia muita tekemisen paikkoja. Tällä hetkellä

 • Hacklabit 10 kpl
 • Kirjastot monilla paikkakunnilla, esim Espoossa ja Helsingissä
 • Työväenopistot (yleensä puutyöpajoja)
 • Yksittäiset oppilaitokset, kuten yliopistot ja AMK:t

Vaikka näissäkin on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn (tarvittaessa myös avustettuun), keksijäntyön usein tarvitsema salassapysyminen ja häiriöttömyys vaatii lisävaivaa.

Nämäkään pajat tai verstaat eivät liene kovin tunnettuja. Varustustaso on usein hyvä; ainakin jos on valmis tekemään yhtä asiaa yhdessä ja toista toisessa verstaassa. Verstaat toimivat julkisella rahoituksella, joten jokin niistä saattaa äkisti joutua lopettamaan toimintansa. Niinkuin näyttää jo käyneenkin.

Hacklabit ovat nousussa tekopaikkoina. Konekanta ja valikoimatarjonta on hyvin erilaista, yleensä ammattikäytöstä poistettuja laitteita ja lahjoituksina saatuja komponenttilajitelmia. 3D-tulostimia on paljon ja usein on hyvät mahdollisuudet rakentaa vertaistuella myös oma.

Hacklabit ovat kuitenkin erinomaisesti verkottuneet yhteiseen tietojärjestelmään, joten yhteistyö paikkakunnalta toiselle on helppoa käynnistää, vaikkei henkilötasolla ketään aluksi tuntisikaan. Ne ovat hyvä paikka keskusteluille ja vertaisavun saamiseen. Hacklabit järjestävät myös kursseja.

Keksintösäätiö

18.01.2017

Muut Artikkelit

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa vietettiin 22.3.

IPR Gaalaa juhlittiin 22.3.2024. Keksintösäätiö palkitsi kaikkien Apu+Raha™ -saajien puolesta yhden kunniakirjalla...