IPR saa keksijäystävällisen verkko-oppimisympäristön

ipr_screencaptureIPR University Center, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KYAMK) ovat yhdessä rakentaneet verkko-oppimisympäristöä patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien oppimista varten. Keksintösäätiö on tukenut hanketta taloudellisesti.

Verkko-oppimisympäristössä voidaan tarjota IPR-kursseja moniin tarpeisiin. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut saavat sen avulla nykyaikaisella tavalla järjestettyä opiskelijoilleen ja henkilöstölleen opetusta, mutta yhtä lailla kursseja voidaan tarjota yrityksille ja yksittäisille keksijöille. Ydinajatuksena on opettaa miten keksintöjä, luovan työn tuloksia ja muuta aineetonta omaisuutta voidaan suojata ja hyödyntää. Tästä on erityisesti hyötyä keksijöille, joiden nykyisin on vaikea löytää helpossa muodossa perustietoa keksintöjensä suojaamisesta. Verkko-oppimisympäristön avulla voidaan räätälöidä juuri keksijöille suunnattu oppimispaketti, jossa käydään läpi yksitäisen keksijän kannalta oleelliset aineettomiin oikeuksiin liittyvät kysymykset.

”Aineettomat oikeudet ovat digitalisoituvassa maailmassa nousemassa yhä tärkeämpään rooliin, joten Suomessakin on tarvetta lisätä aihepiiriin liittyvää opetusta. Tämän verkkoympäristön avulla pystymme oleellisesti laajentamaan opetustarjontaa myös yksitäisille keksijöille”, kertoo tutkimusjohtaja Olli Pitkänen IPR University Centeristä.

Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus on auttanut löytämään verkkoympäristöön pedagogisesti sopivia ratkaisuja. Ensimmäinen englanninkielinen pilottikurssi Lapin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille toteutettiin syksyllä 2016 ja laajemmin IPR-verkko-oppimisympäristö avataan eri osapuolten käyttöön vuonna 2017.

Lisätietoja:

Olli Pitkänen
tutkimusjohtaja
IPR University Center
olli.pitkanen@iprinfo.com

Jorma Lehtonen
toimistopäällikkö
PRH
jorma.lehtonen@prh.fi

Juhani Talvela
painoalapäällikkö
KYAMK
juhani.talvela@kyamk.fi

Keksintösäätiö

18.01.2017

Muut Artikkelit