Kansainvälinen naiskeksijöiden GWIIN-palkinto 2020 Suomeen

Maailmanlaajuisen naiskeksijöiden verkoston (GlobalWIIN) kansainvälinen tuomaristo on 2.12.2020 myöntänyt pääpalkinnon kangasalalaiselle Raini Kiukkaalle sosiaalisen innovaation kategoriassa.

Toimitusjohtaja Raini Kiukas on keskittynyt voitokkaassa työssään sanitaation kehittämiseen. Kansainvälisesti patentoidun iTOA® kuivakäymäläkontin avulla voidaan toteuttaa hygieeninen sanitaatio lähes kaikkiin olosuhteisiin. Käymälästä syntyvä kiinteä jäte käsitellään kontissa mikrotermisen menetelmän avulla turvalliseksi, ravinnerikkaaksi, lähes hajuttomaksi maanparannusaineeksi reilussa vuorokaudessa. Maanparannusaineelle Kiukkaan yritys on saanut Suomen elintarviketurvallisuudesta vastaavan Ruokaviraston hyväksynnän. Lopputuotetta voi käyttää lannoitteenkaltaisesti kaikille kasveille – niin ruokatuotantoon kuin viherrakentamiseenkin.

iTOA® konttikäymälän kehitystyötä on tehty Tampereen kaupungin Hiedanrannan alueella, jossa toimiEuroopan suurin pysyvä kuivakäymäläratkaisu, joka perustuu iTOA®konttikäymälään.

Mikroterminen käsittelymenetelmä on erittäin nopea ja tutkimusten mukaan sen avulla saadaan hävitettyä ulostepohjaisen jätteen patogeenit. Keksinnöllä on valtava merkitys maailmanlaajuisesti eteenkin niille alueillejoissa sanitaatio on puutteellista ja puhdasta vettä rajallisesti.

Keksijä Kiukkaan mielestä tulevaisuudessa sanitaation tulisi perustua muuhun kuin puhtaan veden käyttöön ja iTOA® tarjoaa tähän toimivan ratkaisun. Mikrotermiseen menetelmään perustuvien kuivakäymälöiden avulla voidaan toteuttaa uudenaikainen sanitaatio niin kaupunkeihin, festivaaleihin ja erilaisiin ulkoilmatapahtumiin kuin kehittyviin maihinkin. Laitteistoa voidaan käyttää aurinkoenergialla ja etänä kännykkäsovelluksella.

Raini Kiukkaan Digi Toilet Systems Oy on soveltanut iTOA® konttikäymälän prosessitekniikkaa tuloksellisesti myös muihin orgaanisiin jätteisiin; muun muassa jätevedenpuhdistamon lietteen ja sekä erilaisten lantojen käsittelyyn.

Parhaillaan yhtiö etsii pitkäaikaisia sijoittajia laajentaakseen toimintaa ja vahvistaakseen henkilöstöä kysyntää vastaavalle tasolle. Lisätietoja voittoisasta menetelmästä info@dtso.fi, puhelimitse Raini Kiukas, 0505722257 ja Pirjo Niemelä, 0405248547.

Lisätietoa GlobalWIIN kilpailusta: http://globalwiin.com/ contact@globalwiin.com. Kilpailuun Raini Kiukkaan keksinnön ilmoitti Quin-Suomi ry, innovatiivisten naiskeksijöiden verkosto.

Lehdistötiedote (PDF)

Keksintösäätiö

29.12.2020

Muut Artikkelit