Keksintösäätiö Innovaatiosuomen uskottavaksi toimijaksi

Keksintösäätiön asiakkaita ovat kaikki suomalaiset keksijäryhmät, eli peruskeksijät, työsuhdekeksijät ja korkeakoulukeksijät. Säätiö ajaa näiden etuja, parantaa heidän arvostustaan ja julkisuuskuvaansa, ja tukee heitä hyödyttäviä hankkeita.

Ensimmäinen suuri muutos tapahtui 2014, kun valtionapu, vuotuinen jopa 8-9 miljoonan euron määräraha loppui. TEM ilmoitti siirtävänsä Tuoteväylätoiminnan sellaisenaan Uudenmaan ELY-keskukselle, ja Keksintösäätiön koko henkilökunta siirtyi toiminnan mukana.

Tuoteväylätoiminta alkoikin uudelleen mutta huomattavasti supistuneena uuden toimijan vastuulla. Pian toiminta siirtyi Tekesille, enää vain avainhenkilöt siirtyivät, ja toiminta supistui entisestään. Säätiön hallitus vaihtui samalla osittain.

Toiminta suunniteltiin uudelleen. Painopisteeksi tulivat vertaistuki, pienimuotoinen neuvontatoiminta ja edunvalvonta.

Toinen suuri muutos, hallinnon kokonaismuutos, vietiin läpi 2017. Silloin päätettiin luopua valtuuskunnasta ja vahvistaa sen sijaan hallitusta tärkeimpien yhteistyötahojen edustuksella. Mukaan tulivat keksijät, korkeakoulut, patenttiasiamiehet ja yrittäjät. Laaja hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä, on jo sellaisenaan toimintakykyinen yksikkö, jossa on monenlaista asiantuntemusta ja etenkin merkittävä verkosto keksijöiden asialle tärkeisiin toimijoihin.

Säätiön uusi toimintasuunta on samalla kirkastunut. Säätiön tarkoituksena on

  • tulla Keksintö- ja Innovaatiosuomen uskottavaksi, tunnetuksi ja kiinnostavaksi sekä toimijaksi että partneriksi.
  • Parantaa organisoidusti yhteyttään ydinkohderyhmiin (perus-, korkeakoulu- ja työsuhdekeksijät) ja heidän tarpeisiinsa.
  • Käynnistää systemaattinen verkottuminen alan avaintoimijoihin.
  • Tehdä viestinnästä toiminnan tavoitteita ja erityisesti niiden vaikuttavuutta konkreettisesti edistävä instrumentti.
  • Saattaa tavoitteet ja resurssit kohtaamaan.
  • Pyrkiä hankkimaan lisärahoitusta.
  • Luoda edellytykset toiminnan pysyvälle kehittymiselle.

Uusista yhteistyökumppaneista haluan erityisesti mainita Suomen Yrittäjät, joka nyt jatkaa säätiön pitkäaikaista tukemista (pitkäaikaisia valtuuskunnan jäseniä) peräti kahdella hallituksen jäsenellä ja kahdella varajäsenellä. Samoin on mainittava Suomen patenttiasiamiesyhdistys, myös valtuuskuntataustainen Suomen ammattimaisten patenttiasiamiesten järjestö, joka niin ikään on asettanut kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Uutena yhteistyökumppanina mukaan on tullut Suomen Keksijäin keskusliitto KeKe ry, jolla myös on kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Neljäntenä mandaatinhaltijana jatkaa IPRUC, joka nyt edustaa laajasti korkeakoulumaailmaa.

Urho Ilmonen, hallituksen puheenjohtaja

”Haluan kiittää eroavia säätiön valtuuskunnan jäseniä monivuotisesta ja uutterasta toiminnasta säätiön hyväksi ja toivotan uudet hallituksen jäsenet tervetulleeksi toimintaan. Tehdään yhdessä kunniakkaasta säätiöstä toimiva yksikkö, jonka tiedotusta seurataan ja jonka kannanottoihin suhtaudutaan kunnioituksella!” Urho Ilmonen

 

Keksintösäätiö

29.03.2018

Muut Artikkelit