Keksintösäätiö katalyyttirahoittajaksi – 100 000 euroa haettavaksi

Katalyyttirahoitusta myönnetään kertaluontoisina käynnistysavustuksina sellaisille keksintötoimintaa edistäville hankkeille, joissa on jo valmiina relevantti tavoite, toteuttava tiimi ja oma rahoitus tai vastaava panostus.

Rahoitushakemuksilla on vuoden 2017 aikana kaksi sisäänjättömahdollisuutta. Ensimmäinen haku päättyi 9.4.2017. Hakemuksia tuli ilahduttavasti noin 30. Toisen haun deadline on 13.8.2017.

Hakulomake löytyy täältä.

Lomakkeessa on annettava tietoja hankkeesta ja hakijasta sekä kerrottava minkälaista rahoitusta hakee. Kiinnostavimmat hakijat tullaan kutsumaan säätiön hallituksen kokoukseen esittelemään hankettaan.

Uusi strategia

Keksintösäätiön toiminnan ytimenä olleen Tuoteväylä-palvelun siirto resursseineen osaksi ELY-keskus- ja Tekes-infrastruktuuria pakotti säätiön miettimään olemassaolonsa lähtökohdat ja tavoitteet monella tavalla uusiksi.

”Katalyyttirahoitus on merkittävä osa tätä Keksintösäätiön uudistumista. Kun emme enää voi tukea suoraan yksityistä keksijää, pyrimme nyt kaikin muin tavoin kehittämään hänen osaamistaan ja toimintaedellytyksiään”, kertoo Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja Urho Ilmonen.

Hyvinä esimerkkeinä jo rahoitetuista keksintötoimintaa edistävistä hankkeista Ilmonen mainitsee keksijäpainotteisen erikoisammattitutkinnon, keksijäystävällisen IPR-oppimisalustan ja innovatiivisen protopajan, jotka kaikki on esitelty säätiön uutissivuilla.

 

Täytä rahoitushakemus täällä

 

Keksintösäätiö

26.05.2017

Muut Artikkelit