Keksintösäätiö uudistuu

  • Keskeinen tavoitteemme on sellainen innovaatioympäristö, joka kannustaa yrityksiä TKI-investointeihin ja tarjoaa siihen pienille ja keskisuurille yrityksille soveltuvia tukimuotoja, sanoo SY:n digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

Suomen Yrittäjät aikoo tuoda Keksintösäätiön toimintaan monipuolista yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemin näkemystä sekä lisätä keksijöiden ja yritysten yhteistyötä.

Kaksi mylläystä

Keksintösäätiö on myllätty kahdesti. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui 2014, kun 8 – 9 miljoonan euron valtionapu lopetettiin ja säätiön Tuoteväylä-nimellä harjoittama keksijöiden tuki- ja rahoitustoiminta siirrettiin Uudenmaan ELY-keskukseen ja sitten edelleen Tekesiin. Myös henkilökunta ja säätiön tiedostot keksijöitä siirtyivät mukana. Vähitellen toiminta kuitenkin käytännössä hiipui, ja nyt yksityiskeksijät ja henkilöyhtiömuotoisina toimivat keksijät jäivät kokonaan ilman valtion tukea.

Pari vuotta sitten keskeiset IP-toimijat tulivat mukaan toimintaan ja alkoivat puhaltaa säätiöön uutta henkeä. Kärkihankkeeksi otettiin Katalyyttirahoitus, jota jaettiin vuonna 2017 yhteensä 100 000 euroa ja jaetaan tänäkin vuonna.

Toinen muutos oli 2017 toteutettu hallinnon täysremontti, jossa luovuttiin valtuuskunnasta ja vahvistettiin hallitusta tärkeimpien yhteistyötahojen edustuksella. Mukana hallituksessa ovat keksijät, korkeakoulut, patenttiasiamiehet ja yrittäjät.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä.

Keksintösäätiön hallituksesta on haluttu muodostaa toimintakykyinen yksikkö, jossa on monenlaista asiantuntemusta ja joka on merkittävä verkosto keksijöiden asialle tärkeisiin toimijoihin, sanoo hallituksen puheenjohtaja Urho Ilmonen.

Hallituksessa edustettuina olevat tahot ovat: IPRUC (IPR University Center, joka muun muassa keskittyy aineettomien oikeuksien vaalimiseen), Keksijäin Keskusliitto KeKe, Suomen patenttiasiamiesyhdistys SPAY ja Suomen Yrittäjät SY.

Uusi strategia

Samalla säätiön uusi toimintasuuntaa kirkastettiin. Säätiön tarkoituksena on:

  • tulla keksintö- ja Innovaatiosuomen uskottavaksi, tunnetuksi ja kiinnostavaksi sekä toimijaksi että partneriksi
  • Parantaa organisoidusti yhteyttään ydinkohderyhmiin (perus-, korkeakoulu- ja työsuhdekeksijät) ja heidän tarpeisiinsa
  • Käynnistää systemaattinen verkottuminen alan avaintoimijoihin
  • Tehdä viestinnästä toiminnan tavoitteita ja erityisesti niiden vaikuttavuutta konkreettisesti edistävä instrumentti
  • Saattaa tavoitteet ja resurssit kohtaamaan
  • Pyrkiä hankkimaan lisärahoitusta
  • Luoda edellytykset toiminnan pysyvälle kehittymiselle

Keksintösäätiö

27.04.2018

Muut Artikkelit