Kuurosokeille ratkaisu itsenäiseen arkiliikkumiseen

– Olimme Yritysveistämössä jo pitempään kiinnittäneet huomiota aistiympäristön vammojen luomiin vaikeuksiin eritysryhmien arjessa. Toki hyvä aistiympäristö on kaikille hyödyksi.

Yritysveistämö on oivallinen ympäristö uudenlaisten tuotesarjojen ja asiakastarpeista johdettavien tuotteiden kehittämiseen. Toiminta on vielä pienimuotoista, mutta laajenee resurssien laajetessa.

Uusi ratkaisu itsenäisen arkiliikkumisen tekemiseen mahdolliseksi myös kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille rakennusten sisällä. Hissin käyttö ilman avustajaa on ollut lähes mahdotonta, koska kerrostietoa ei voi nähdä eikä kuulutusta kuulla. Tähän ongelmaan kehittyi muutamien välivaiheiden kautta ratkaisuksi Haptaaki (TM), jonka pinnasta voi vastaanottaa yksinkertaista kooditietoa hissin toiminnasta.

Ensimmäinen pilottilaite on asennettu Suomen Kuurosokeat ry:n uudisrakennukseen Hervannassa. Tulevat käyttäjät olivat antaneet useammassa vaiheessa esiversioista kommentteja sekä Helsingissä, Hyvinkäällä että Tampereella.

Heikki Tuominen kehuu Yritysveistämön toimintaa.

Haptaakin lisäksi muitakin laitteita

– Tarpeesta lähtevä innovointi on aina palkitsevampaa kuin teknologialähtöinen. Tarvelähtöisessä tilanteessa ratkaisuille on ”imua”.  Molemmilla on kuitenkin paikkansa. Niinpä Yritysveistämö ”pilkkoo” sisään tulevat keksinnöt osiin, moduuleihin, joita voidaan käyttää tarvelähtöisten haasteiden ratkaisemisessa rakennuspalikoina, Heikki jatkaa.

Yhteistyöstä KONE hissien uudisrakennus- ja ylläpitopuolen kanssa syntyi hyvä ”keissi”. Haptaakin rinnalle on syntymässä muitakin aistierityisryhmien arjen helpotuksia tuotesarjaksi nimeltään STIMUSAI (ai-stimus)

Lisää resursseja kaivataan

Pilottilaite ja kehitystyö on tähän mennessä tehty ilman tiimin ulkopuolista rahallista tukea. Jatkoon toivotaan löytyvän lisää resursseja sekä rahallisessa että työpanoksen muodossa. Panostuksien tuottoon sovelletaan Yritysveistämön Polettikortti-menettelyä. Se tekee mahdolliseksi myös siemen- ja taimirahoitukset, jotka ovat monen normaalivaraisenkin henkilön ulottuvissa.

STIMUSAI-liiketoiminta on rakentumassa laajemmaksi kuin pelkkä Haptaaki. Se kohdistuu arjen esteettömyysratkaisuihin, erityisesti aistivammaisille.

Haptaaki on nyt asennettu kuurosokeiden asuintaloon ja kokemuksia käytöstä kerätään. Niiden perusteella tuotetta vielä viritetään, ennen kuin sen vai sanoa olevan tuote. Etsimme vähitellen myös tahoja, jotka tämän haluaisivat kaupallistaa

Keksintö on immateriaalisuojattu useammasta suunnasta. Seuraavana vaiheena on tehdä kriittisetkin kriteerit täyttäviä tutkimusartikkeleita ja kehittää tuotetta helposti jälkiasennettaviksi paketeiksi.

Kuvat: Urho Ilmonen

Keksintösäätiö

12.06.2018

Muut Artikkelit