Neljä palvelua keksijälle – Keksimisen ekosysteemi

Suurimmat haasteet ovat yleensä siinä kuinka edetä niin, että myös keksijä itse hyötyy työstään ja saa siitä palkkion. Keksijän on useimmissa tapauksissa löydettävä toimiva ja luotettava tiimi ja taloudelliset resurssit keksinnön eteenpäinviemiseen. Myös näiden muiden osapuolten tulee saada oikeutettu osuutena innovaation onnistumisesta. Projektissa on neljä osaa.

Uutisvirta

Yksi toteutettavista ratkaisuista on tuottaa uutisvirtaa ja muuta kiinnostavaa tietosisältöä verkkoon. Nykyisinkin verkkosivuja selaamalla löytyy paljon keksijöitä kiinnostavaa ja hyödyllistä informaatiota, joka koostuu lähinnä yksittäisistä kirjoituksista. Kokonaisuus on sirpaleinen ja siinä on paljon samojen asioiden toistoa.

Tässä projektissa luotava verkkosovellutus on sosiaalisessa mediassa uudenlainen. Keksijät tarvitsevat suomalaisen median, jossa sisältöä voi myös jälkeenpäin päivittää. Keksintö on aina jotain uutta: se on joko aivan uusi tuote, parannus tai valmistustapa. Jokainen keksintö on siis uutinen, josta kertominen parantaa sen markkina-arvoa.

Uusi hakemistopalvelu

Tarjolla olevat hakemistopalvelut ovat pääosin vain yleisluontoisia yhteystietohakemistoja. Nyt luotava palveluhakemisto poikkeaa näistä merkittävästi, koska se on suunnattu juuri keksijöille ja tuotekehittäjille. Se auttaa keksijöitä luomaan tarvitsemiaan kontakteja, kun palveluita tarjoavat tahot voivat kertoa siellä tarjonnastaan. Myös keksijät voivat kertoa omasta osaamisestaan ja markkinoida palvelujaan verkostossa.

Yhteisömerkki

Keksimisen ja luovuuden tunnettuutta ja sen merkitystä kansantaloudessa voidaan tehokkaasti parantaa luomalla yhteisömerkki. Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää yrityksille, joiden innovaatiotoiminta täyttää asetettavat kriteerit. Merkistä kerätään vuosimaksu, kuten esimerkiksi Avainlippu-merkistä. Merkkiin voidaan siten liittää varainhankintaa, jolla ylläpidetään keksintötoiminnalle tärkeitä asioita.

Nyt perustettava yhteisömerkki kytketään tehokkaasti hakukonekäyttöön. Tässä uudenlaisessa ratkaisussa merkin hakukonenäkyvyys on sen tärkeimpiä ominaisuuksia ja antaa merkin hankkineelle konkreettista hyötyä.

Kumppanuus

Keksinnön hyödyntäminen edellyttää vaiheittain tiivistyvää kumppanuutta monien tahojen kanssa. Eteneminen vaatii resursseja, joiden oikeudet tulee turvata yhtä vahvasti kuin keksijänkin. Tarvitaan siis monen tasoisia sopimuksia monista asioista, joista tunnetuin on salassapitosopimus eli NDA.

Jo yhteistyötä tunnusteltaessa osapuolten tulee kirjata oikeutensa ja velvollisuutensa. Kun yhteisestä projektista sovitaan ja kun siinä edetään pitemmälle ja rahalliset intressit kasvavat, on sopimuksilla yhä suurempi merkitys ja niiden sisältö laajenee ja syvenee.

Sopimukset tärkeitä

Jo nyt verkossa on tarjolla monenlaisia sopimusmalleja keksintötoimintaan. Niitä linkitetään ekosysteemin osaksi. Varsinainen tavoite on kuitenkin saada luoduksi alku sellaiselle modulaariselle järjestelmälle, jossa sopimuksen voi koota poimimalla eritasoisista osista kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti sopivan kokonaisuuden. Sopimuksissa on varsinaisten sovittavien asioiden lisäksi aina monia muitakin kohtia, jotka määrittelevät sen juridisen kohtelun riitatilanteissa.

Idea-asteen suojauksen parantaminen

Idean voi suojata vain pitämällä sen salassa ja tehdä siitä tuote tai menetelmä, joka voidaan suojata IPR-menetelmin. Yksittäisellä keksijällä on siihen harvoin omia resursseja.
Ideoiden ja ideanikkareiden avuksi keksintöjen luotettavaan esittelemiseen hyödyntäjille luodaan sovellutus suojaamaan salassa pidettävää tietoa paljastettavaksi vaiheittain sopimusneuvottelujen edetessä.

Ekosysteemissä keksijä kirjoittaa keksinnöstään avoimen esittelyn, mutta salaa täydellisen kuvauksen. Salattu kuvaus viedään tietokantaan aikaleimattuna. Keksijä julkistaa avoimen tiedon järjestelmässä ja sen uutisvirrassa. Myös yhteistyökumppaniehdokas voi tallentaa oman sen hetkisen tietotasonsa asiasta salattuna tietokantaan. Jos myöhemmin syntyy epäselvyyttä kuka keksi mitäkin, voidaan asia tarkistaa salatuista dokumenteista. Vain salauksen tehnyt dokumentin haltija voi tarvittaessa avata kuvauksen. Näin dokumentin sisältö pysyy aina tekijän hallinnassa.

Saatavuus ja hinnat

Palvelut toteutetaan ja testataan 2017 kesän ja syksyn aikana. Ne otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta itsenäisinä elementteinä jotka yhdistysten kohtuuhintaisina jäsenpalveluina elävät kestävämmin kuin kaupalliset ratkaisut. Peruspalvelut ovat keksijöille maksutonta yhteistyökumppanit (lähinnä yritykset) ovat maksajia.

Kokonaisuudessaan Keksijän Ekosysteemi on käytettävissä 2018 kesään mennessä. Seuraa #Innosilta projektin uutisvirtaa!

Projektissa on mukana kolme (asiaa eri kulmista katsovaa) yhteisöä. Tiimin muodostavat Toimisto- ja Tuottavuusyhdistys ry, Yritysveistämö osk ja Formlek Oy.

Lisätietoja:
Toimisto- ja tuottavuusyhdistys ry.
Markus Tahvanainen
markustahvanainen(at)gmail.com

Keksintösäätiö

26.06.2017

Muut Artikkelit