Yrittäjät ja keksijät ryhtyivät yhteistyöhön Kaavilla

Kaavilla kehitetään keksijöiden ja yrittäjien yhteistyötä. Kaavin kunta hallinnoi ESR-rahoitteista Kaavi100 hanketta, joka alkoi tämän vuoden alussa ja päättyy ensi vuoden lopussa. Tässä ELY-hankkeessa toimii innovointi- ja työllisyyskoordinaattorina Tapani Tirkkonen.

– Kaavilla kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa toimintamallia, jolla katsotaan, saadaanko uusilla keksinnöillä ja palveluideoilla uutta työtä, tuotteita ja innovaatioita olemassa oleviin tai perustettaviin yrityksiin.

Tavoitteena on Kaavin työttömyyden vähentäminen. Katse suunnataan alkuvaiheessa helpoimmin työllistyviin. Mukana ovat muun muassa ELY-keskus, TE-toimisto ja Leader-rahoitusta hallinnoiva Kalakukko-yhdistys.

Kaavilla on noin 170 yritystä, ja kunnan työttömyysprosentti oli hankkeen alkaessa 14,6.

Hanke sai heti alkuunsa runsaasti valtakunnallista julkisuutta, ja keksijöiden into on Tirkkosen mukaan ollut ympäri Suomen esimerkillistä. Myös kaavilaiset yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana. Tuotantoon on jo menossa kaksi uutta tuotetta, ja useita muita yhteistyökuvioita on alkanut.

– Hankkeeseen on tullut monia hyviä yritysideoita, joiden ympärille on helppo perustaa kannattavaa yritystoimintaa. Varsinkin muovi- ja metallipuolella olisi töitä tarjolla.

Idea keksijöiden ja yrittäjien yhteistyöstä syntyi kunnanjohtaja Ari Sopasen ja Tirkkosen yhteistuumin. Hankkeen tavoitteena on vähentää Kaavin työttömyyttä vähintään 2,5 prosenttiyksikköä. Tavoitteena on lisäksi työosuuskunnan ja seitsemän uuden yrityksen syntyminen sekä tuottaa yrityksiin vähintään 12 uutta tuotetta.

– Jos hanke onnistuu hyvin, se on helppo laajentaa valtakunnalliseksi.

Tirkkoselle on vuoden alusta sadellut satoja ideoita. Ainoa riski hänen mukaansa on, että yritykset eivät lähde hankkeisiin mukaan.

Partnerina on Keksijäin Keskusliitto. Tirkkonen käyttää hyväkseen myös omia keksijäin verkostoaan. Mukana on alan huippuammattilaisia, hän sanoo.

Lisää tietoa hankkeesta www.kaavi100.fi -hanke

tai facebookissa  https://www.facebook.com/kaavi100hanke/

Kaavilaiset yritykset löytyvät osoitteesta https://www.kaavi.fi/yritysluettelo

Keksintösäätiö

29.03.2018

Muut Artikkelit