Keksintösäätiön lausunto ehdotukseen Suomen IPR-strategiaksi

Kansallinen IPR-strategia määrittää Suomen IPR-järjestelmän kehittämisen tavoitteet ja 15 toimenpidettä niiden saavuttamiseksi. Strategia ulottuu vuoteen 2030 ja sen avulla Suomi vahvistaa innovaatiotoimintaansa ja etenkin pk-yritysten kykyä hyödyntää luovaa pääomaansa (intellectual property, IP) sekä IPR-oikeuksiaan. Lausunnot annettiin tämän strategialuonnoksen pohjalta.

Keksintösäätiöltä pyydettiin lausuntoa strategiaehdotukseen. Säätiön on 21.1.2022 antanut lausunnon, jossa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

1. Strategian tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja mitattavia

2. IP-neuvontapalveluita tulee tuottaa etenkin pk-yrityksille ja yksityisille keksijöille ja innovaattoreille

3. Pk-yrityksille ja yksityisille keksijöille tulee järjestää rahoitusta  IPR-oikeuksien hankkimiseen ja puolustamiseen

Muut keskeiset havainnot ja ehdotukset löytyvät tästä Keksintösäätiön antamasta  lausunnosta.

Keksintösäätiö

21.01.2022

Muut Artikkelit