Apu+Raha-hakualusta avautuu 16.4.2023

Keksintösäätiö on käynnistämässä Apu+Raha-palvelua. Se tarjoaa keksijöille ja pk-yrityksille sekä Apua että Rahaa varhaisen vaiheen keksintöaihioiden ja innovaatioideoiden työstämiseksi kohti kaupallista menestystä.

Apu+Raha-palvelun hakualusta avautuu 16.4.2023. Linkki hakemusten jättämiseen julkaistaan Keksintösäätiön nettisivuilla. 

Apu-palvelu on hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu, jossa asiantuntija tekee ehdotuksia hakijalle siitä, miten hanketta voisi viedä eteenpäin ja millaisia tietoja tarvittaisiin. Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti, joten kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen. Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi, ja voi edistää hankkeen kehittämistä ja menestymistä mahdollisissa jatkohakemuksissa.

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

Keksintöjen merkitys on edelleen suuri ja niiden avulla luodaan pysyvää, uutta hyvinvointia. Keksintöjen ja innovaatioiden välinen raja on kuitenkin madaltunut palveluyhteiskunnan, elämysteollisuuden ja digitalisaation myötä. Nykyaikana keksintö ei välttämättä ole teknologinen ratkaisu, joka on patentoitavissa, vaan se voi myös olla esimerkiksi palvelu tai digitaalinen ratkaisu.

Tunnusomaista nykyajan keksinnöille on, että ne ovat:

  1. Uutta maailmassa
  2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
  3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
  4. Toteutettavissa olevia

Apu+Raha-palvelu tukee konkreettisia hankkeita, joilla erinomaisia ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä.  

Palvelua voi hakea myös, vaikka hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi tai markkinoita ei vielä tunnettaisi. Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen, jolla luodaan tukea ja sparrausta puuttuviin elementteihin.

Hakemuksia tullaan arvioimaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Minkä suuruisia rahoituksia on tarjolla?

Rahoitusta on vuodelle 2023 haettavissa yhteensä 80.000 €. Yksittäiselle hakemukselle myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €. Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita. Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta, mutta se tai muu ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja. 

Rahoitus on yksityishenkilöille verotettavaa tuloa. Verotuskäytäntö riippuu henkilön keksijätoiminnan aktiivisuudesta. Lisätietoa löytyy vero-ohjeista täältä

Apu+Raha-aikataulu 

  1. Hakukierros 16.4. – 31.5.2023
  2. Hakemusten Apu-palvelu 16.4. – 30.6.2023
  3. Rahoituspäätökset elokuun 2023 loppuun mennessä 

Seuraava hakukierros avautuu 1.10.2023

Keksintösäätiö

31.03.2023

Muut Artikkelit