Toisen Apu+Raha™ -hakukierroksen apurahapäätökset tehty

Toinen Apu+Raha™ -hakukierros järjestettiin lokakuussa, johon saatiin 76 hakemusta. Näistä 72 hakemusta oli riittävän perusteltuja ja niihin nimettiin asiantuntija. Asiantuntijapalautteen jälkeen 62 hakijaa antoi uuden parannetun hakemuksen 24.11. mennessä. Näiden keskuudesta Keksintösäätiön hallitus valikoi rahoitettavat hankkeet:

 

  • Kolmannen sukupolven DNA-sekvensointikirjastojen teko hyppäävän geenin molekyylikoneistoa hyväksikäyttäen. Domus Biotechnologies Oy, Harri Savilahti, 10 000 €


”Viime aikoina isoja edistysaskeleita on otettu DNA:n sekvensointiteknologioiden kehityksessä. Uuden sukupolven teknologiat (next generation sequencing) käyttävät fragmentointia sekvensointikirjastojen tekoon. Teknologiamme perustuu geenihypyn koneistoon sisältäen uuden tavan valmistaa sekvensointikirjastoja, soveltuen erityisesti, kun DNA:n luentaan halutaan saada aikaiseksi pitkiä DNA-paloja, 30 000-60 000 emäsparia. Tämän pituisille paloille kätevää kirjastontekoratkaisua ei ole aiemmin ollut.”

  • Uusi spektrometrinen mittausmenetelmä, Toivo Malkki,10 000 €


”Uuden mittausmenetelmän ja laitteen patentointi ja prototyypin valmistuttaminen Keksintösäätiön ja alihankkijoiden avulla. Laite analysoi aineiden ominaisuuksia suoraan prosessista reaaliaikaisesti. Se soveltuu hyvin prosessiteollisuuteen esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuslaitoksiin.”

 

  • Lifthanger nostinlaitteen / -tuotteen jatkokehitys, Lifthanger Finland Oy, Pertti Havas, 10.000 €


”Lifthanger Finland Oy:n nostintuotteen jatkokehitysprojekti, jossa yhtiön prototyyppiä kehitetään eteenpäin kohti markkinoita, ottaen huomioon myös erityiskohderyhmien tarpeita.”

  • Maalinpaikannuslennokki, Markus Aarrejoki, 2 000 €


Maalinpaikannuslennokkini on suunnattu pääosin sotilaskäyttöön. Sekä täsmäaseet, että tykistö, tarvitsevat tiedon kohteen tarkasta sijainnista. Lennokeilla on useita etuja tiedustelussa verrattuna muihin vaihtoehtoihin, sillä ne ovat muun muassa halpoja, mukautuvia ja helppokäyttöisiä. Tällä hetkellä markkinoilla olevat keskipitkän kantaman lennokit eivät omaa kyseisiä ominaisuuksia läheskään siinä määrin, kuin mitä nykyteknologialla olisi mahdollista. Hankkeen tavoitteena on muuttaa asia tekemällä kilpailijoita huomattavasti parempi maalinpaikannuslenokki.

  • Immobilisaatiotelineen ja kaksikäyttöisen kipsinalussukan tuotekehitys, Pekka Nätti, 10 000 €


”Immobilisaatiotelineen ja kaksikäyttöisen kipsinalussukan tuotekehitys. Hankkeen tarkoituksena on saattaa alaraajojen kipsaukseen käytettävän immobilisaatiotelineen ja telineeseen liittyvän kaksikäyttöisen kipsinalussukan tuotekehitys loppuun. Immobilisaatioteline mahdollistaa terveydenhuollon kipsausten suorittamisen pienimmillä resursseilla kuin normaalisti. Lisäksi hankkeessa on suunniteltu kaksikäyttöinen kipsinalussukka, joka tekee kipsistä kestävämmän ja estää sen kulumista”.

Keksintösäätiö

18.12.2023

Muut Artikkelit