Näkyvyyttä keksijöiden tuen tarpeelle

Suomen innovaatiojärjestelmä on sijoitettu maailman kärkijoukkoon mutta mittarit eivät mittaa menetettyä innovaatiopotentiaalia. PK-sektorin työsuhdekeksinnöt, yksityiset keksijä-innovaattorit, tutkimustyötä tekevät, arjen keksinnöt ja kansalaiset jäävät helposti ilman minkäänlaista tukea ja rahoitusta.

Tällä hetkellä innovaatiojärjestelmästä ei löydy ketään hoitamaan varhaisen vaiheen joukkoa. Julkinen palvelu kohdentuu vakiintuneille TKI-toimijoille ja sijoittajat valitsevat parhaat päältä. Järjestöjen toiminta on rajoittunutta. Ilman y-tunnusta, palkanmaksua, uskottavaa liiketoimintaa tai kv-suunnitelmaa oleva innovaattori putoaa mustaan aukkoon ja ideat jäävät kehtoonsa. Samalla menetetään paljon myös hyviä aihioita, joista olisi voinut tulla merkittäviä innovaatioita.

Kansanedustajat keksijöiden asialla

Keksintösäätiö on pyrkinyt suoraan vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin tilanteen muuttamiseksi. Viime vuonna perustettiin advisory board helpottamaan vuorovaikutusta kansanedustajien ja eri tahojen vaikuttajien kanssa.

Hallituksen kokouksissa vierailivat RKP:n kansanedustaja ja parlamentaarisen TKI-työryhmän jäsen Joakim Strand sekä TKI-työryhmän puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen rahoituksen puutteen tiimoilta. Keksintösäätiön puheenjohtaja Juhani Talvela kävi myös keskustelemassa Keskustan kansanedustaja Juha Sipilän kanssa.

Keksintösäätiö osallistui Kansainväliseen epäonnistumisen päivään 13.10.2022 Eduskunnassa. Puheenjohtaja Juhani Talvela piti pienellä huumorilla maustetun esityksen tapahtuman luonteen mukaisesti tuoden kuitenkin konkreettiset epäkohdat esille innovaatiopolitiikassa.

Palveluita keksijöille

Keksintösäätiö kehittää verkkopohjaista Ideajalostamo-palvelua suomalaisten keksijöiden ja innovaattoreiden tueksi. Ideajalostamo on uudenlainen työskentely-ympäristö, jossa idean määrätietoinen ja omaehtoinen työstäminen on helppoa. Se tarjoaa suoran reitin neuvonta- ja sparrauspalveluihin. Valtakunnallisesta verkostosta löytyy jokaiselle idealle useita sopivia keskustelukumppaneita ja eri alojen asiantuntijoita mm. alueellisten kehittämisyhtiöiden ja muiden innovaatiopalveluita tuottavilta tahoilta. 

Keksintösäätiö osallistui Junction 2022 Hackathon tapahtumaan Espoon Dipolissa marraskuussa. Keskeinen tavoite oli saada ehdotuksia siitä, miten Ideajalostamon työskentelyalusta toteutetaan. Keksintösäätiön haasteen ratkaisemiseen osallistui 21 tiimiä.

Osana Ideajalostamoa perustettiin syksyllä viestintää tuottava Grafituki-palvelu keksijöiden ja innovaattoreiden käyttöön. Grafituki-palvelun muodostavat viestinnän ja graafisen suunnittelun ammattilaiset, jotka ihan konkreettisesti auttavat keksijöitä tekemään parempaa viestintää.

Keksintösäätiön puheenjohtaja Juhani Talvela vieraili MTV:n Viiden jälkeen ohjelmassa 9.1.2023 aiheena ”Kuinka kekseliäitä me suomalaiset olemme?” avaamassa keksijöiden tämän hetken tilannetta. Talvela haastoi kaikki suomalaiset elinkeinojen kehittämisyhtiöt mukaan tekemään Ideajalostamon konseptia ja palvelua.

”Tavoitteena on tuottaa pienille yritykselle ja keksijöille sellaiset palvelut, että Suomeen saadaan ikään kuin Start up -tehdas, jolla pystytään tuottamaan uusia yrityksiä ja vaurautta tälle valtakunnalle,” Talvela täydentää.

Keksintösäätiö

16.01.2023

Muut Artikkelit